مأســاة مجاعة

نمُرُّ في زمن الكورونا بآلام وضيقات، وقد نتذَّمرُ ونتشَّكى من الله ومن القادة، وكأننا وحدَنا قسى الدهرُ علينا وعضَّنا بأنيابه المسمومة. ولو إطلعنا على تأريخ بلداننا وقرأنا أخبار آبائنا وأجدادنا لكُّنا نحن ربمَّا محظوظين أمام المآسي التي قاسوها مادِّيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا. نحمد الرب، لأنَّ كلَّ ما يأتي منه أو يسمح به، يؤولُ إلى خيرنا لنتعَّلم من الحياة دروسًا ولا ننسى خالقنا بل نتشَّبثُ به ونتقَّيدُ بشريعته الروحية :< شريعة الحَّق والمحَّبة >.

أُقَّدم للقراء الكرام مأساة سبَّبتها ” مجاعة “، لم يذكر كاتبُها أين وقعَّت في العراق، إنَّما تبدو مدينة كبيرة فيها 12 كاهنًا، غالبيتها مسيحية ولكن فيها أيضًا غيرهم. يبدو كاتبها كاهنًا أو راهبًا، تسَتَّرعلى إسمه لكنه، بعد رفع دعاءٍ من أجل ضحايا المجاعة، لا يتكل على نفسِه و أعماله مُنوِّهًا الى أنَّه يقربُ قربان يسوع.

مصدر القصة دفتر صغير بطول 9سم x 7،5سم سلَّمه إليَّ قبل سنين مؤمن لم يعد يقدر أن يقرأه لأنَّه كما هو ملاحظ مكتوب بالحرف الكلداني، ورثه من أجداده، ولون الورق يدَّل على قِدمه إِذ يرتقي أقل ما يُقال الى القرن الماضي. وفوق ذلك قد إنفقدت منه أوراق غير قليلة، كما سيلاحظه القاريء اللبيب. وحتى الموجود لقد تعَّرض الى عوامل التعرية و التآكل، أو الأستعمال. رغم كلِّ ذلك يبقى هذا الإرثُ غير الكامل درسًا إيمانيًا مُهٍّمًا.

1….

      ܡܲܢ ܒܙܵܘܸܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܼ̈ܵܐ .       * من يشتري بنين وبنات

         ܓܘܿ ܐܝܼܟܼܲܠܬܵܐ ܕܬܲܟܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀          بأكلة أرغـفــة ؟

 ……

2 ـ ܐܲܢ ܝܵܠܲܝ̈ܗܝܼ ܡܙܲܒܢܝܼܘܵܐ .         * مَن كان يبيع أولاده

   ܓܘܿ ܐܲܢ ܦܵܪܹ̈ܐ ܕܫܲܩܠܝܼܘܵܐ.            كان يشتري بثمنها

   ܘܲܙܢܵܐ ܕܟܼܸܛܹ̈ܐ ܙܲܘܢܝܼܘܵܐ.               وزنةً حنطة

   ܟܼܵܐ ܥܲܫܵܝܵܐ ܐܲܘܕܝܼܘܵܐ. ܀                 وكانوا يصنعون منه عشاءًا واحدًا*

…..

…..

   ܠܵܐ ܦܝܼܫ ܕܲܟܼܠܵܐ ܡܙܲܒܘܿܢܹܐ.          * بطَّلوا يبيعون الحنطة

   ܒܐܵܕܝܼ ܥܸܩܠܲܝ ܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ ܀             وبهذا تضايق الفقراء *

3- ܟܼܵܐ ܢܵܫܵܐ ܒܐܲܢ ܝܘܿܡܵܬܼܵܐ.              * في تلك الأيام مات لأنسان

   ܝܵܠܹ̈ܗ ܡܟܸܦܢܵܐ ܒܸܡܝܵܬܵܐ.                أولادٌ من الجوع

   ܡܙܘܿܒܸܢܘܵܠܹܐܚܘܿܓܷܝܵܬܼܵܐ.                  فباع أغراضَ البيت

   ܩܘܼܪܘܼܫܹ̈ܐ ܐܸܡܵܐ ܘܛ̈ܠܵܬܼܵܐ ܀             بمائة وثلاثة قروش *

4- ܠܐܲܢ ܦܵܪܹ̈ܐ ܫܩܸܠܹܐ ܙܸܠܹܐ.              * قبض الثمن وذهب

   ܘܲܙܢܵܐ ܕܟܼܛܹ̈ܐ ܕܙܵܘܸܢܸܐ.                    ليشتريَ وزنة من الحنطة

   ܠܵܐ ܫܡܹܐܠܹܐ ܡܵܐ ܕܸܚܨܸܠܹܐ.              لم يسمع ما قد حصل

   ܡܸܢ ܘܲܙܢܵܐ ܦܸܠܓܸܗ ܫܩܸܠܹܐ ܀           أخذ من الوزنةِ نصفَها *

2

5- ܡܵܐ ܒܪܹܐܠܹܐ ܒܙܲܘܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ.          * ماذا حصل للزمن القاسي ؟

   ܐܸܠܲܢ ܡܛܹܐܠܹܐ ܟܠ ܚܲܫܵܐ.              فقد بلغنا الألم بأشكاله

   ܓܸܠܟܼܵܐ ܓܘܿ ܦܲܪܬܵܐ ܠܝܼܫܵܐ.             كانوا يعجنون قشرة الحب مع غراء

   ܐܲܟܼܠܝܼܘܵܐܠܹܗ ܡܘܿܟܼ ܕܘܼܫܵܐ ܀            وكانوا يأكلونه كالعسل ؟

6- ܦܵܫܵܐ ܠܡܲܓܷܠܸܣ ܩܪܹܠܹܐ.              * دعا الباشا مجلسه

   ܐܲܕ ܫܘܼܠܵܐ ܕܹܝܟܼ ܒܸܕ ܒܵܪܹܐ.               كيف يحصلُ هذا ؟

   ….                                        …..

7ـ ܝܵܠܹ̈ܐ ܡܙܲܒܢܝܼܘܵܐ ܒܥܲܫܵܝܵܐ.          *  كانوا يبعون الأولاد بوجبة عشاء

   ܟܼܵܐ ܫܘܼܠܵܐ ܝܠܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ.             إنه فعلٌ غريب !

   ܠܹܠܹܐ ܒܸܪܝܵܐ ܡܫܘܼܪܵܝܵܐ.                 لم يحدث سابقًا قط

   ܠܵܐ ܟܼܵܙܹܠܹܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܀                لا يـراهُ مسيحيٌّ !*

8 ـ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܠܵܐ ܟܼܵܙܹܠܹܐ.              * لا يـراه مسيحي

   ܡܵܐ ܫܘܼܠܵܐ ܡܲܪܝܪܵܐ ܝܠܹܐ.              كم قاسٍ هذا الأمر؟

   ܓܘܼܪܵܐ ܒܐܲܟܼܘܿܢܹܗ ܩܪܹܐܠܹܐ.              نادى رجلٌ  أخــاه

   ܠܲܟܼܡܵܐ ܟܛܵܠܸܒ ܕܡܲܟܼܙܹܐ ܠܹܗ܀         يطلبُ أن يناوشه خُبزًا *

9ـ ܐܲܟܼܘܿܢܵܐ ܠܐܲܟܼܘܿܢܹܗ ܟܼܵܙܹܐܘܵܐ.           * كان الأخُ يرى أخاه

   ܠܲܟܼܡܵܐ ܡܩܵܡܸܗ ܡܛܵܫܹܐܘܵܐ.            وهو يُخفي الخبزَ عنه

   ܠܸܬܝܼ ܠܲܟܼܡܵܐ ܝܵܡܹܐܘܵܐ.                 حالفًا أن ” ليس لي خبزٌ “

   ܟܘܼܕ ܦܵܠܸܛܘܵܐ ܒܵܟܼܹܐܘܵܐ ܀              وكان في خروجه يبكي *

10ـ ܒܵܟܼܝܼܘܵܐ ܐܲܟܼܲܢ̈ܘܵܬܼܵܐ.                 *  كان الأخوةُ يبكون

   ܝܵܠܹ̈ܐ ܐܸܡܸܕ ܝܸܡܵܬܼܵܐ.                     الأولاد مع الأُمَّهات

   ܒܐܝܼܕܲܝ ܐܸܪܝܹܐ ܩܘܿܕܝܼܵܬܼܵܐ.                كانوا يمسكون ” قواطي “

   ܒܸܓܘܵܝܵܐ ܠܬܲܪ̈ܐܲܘܵܬܼܵܐ ܀                  وهم يستجدون على الأبواب *

   ……                                *  …..

     ܒܐܝܲܕܲܝ̈ܗܝܼ ܘܸܠܲܝ ܩܘܿܕܵܐ.                 سَلموا بـأيديهم ” قوطيةً “

11- ܠܸܓܘܵܝܵܐ ܟܼܘܵܬܼܸܗ ܕ ܐܵܘܕܵܐ ܀             ليستعطوا كعبيد  *

   ܓܘܹܐ ܠܲܝ ܒܐܵܢܝܼ ܝܘܿܡܵܬܼܵܐ.            *  إستجدى في تلك الأيّام

   ܝܵܠܹܐ ܐܸܡܸܕ ܝܸܡ̈ܡܵܬܼܵܐ.                    الأولاد مع الأمهات

   ܓܘܿ ܒܸܟܼܝܵܐ ܘܫܬܸܟܼܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ.                في بُكاءٍ وشهيق

   ܡܟܸܦܢܵܐ ܦܸܫܠܲܝ ܒܸܡܝܵܬܼܵܐ ܀                صاروا يموتون جوعًا *

12- ܐܲܢ ܝܵܠܹ̈ܐ ܐܸܡܸܕ ܝܸܡܵܐ.                   *  أولئك الأولاد مع الأم

   ܓܵܘܝܼܘܵܐ ܒܠܹܝܠܹܐ ܘܝܘܿܡܵܐ.                  كانوا يستجدون ليلاً ونهارًا

                                                                             3

   ܠܵܐ ܣܘܿܐܝܼܘܼܵܐ ܡܸܢ ܠܲܟܼܡܵܐ.                   لم يكونوا يشبعو ن خُبزًا

   ……. ܀     …….(ܢܵܩܸܨ )                   …. *…… ناقص

13- ܒܲܒܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܕܟܲܦܢܝܼܘܵܐ.                 *  والآباء عندما كانوا يجوعون

   ܝܲܟܵܢܲܝ̈ܗܝܼ ܩܲܦܠܝܼܘܵܐ.                     كانوا يحضنون أوحادَهم

   ܡܸܢ ܟܸܦܢܲܝܗܝܼ ܕܲܡܟܼܝܼܘܵܐ.                  كانوا من جوعهم ينامون

   ܛܲܪܐܵܐ ܒܦܵܬܼܲܝ ܡܲܪܙܝܼܘܵܐ ܀                فيغلقون الباب في وجههم *

14- ܡܥܹܐܛܝܼܘܵܐ ܡܸܢ ܟܸܦܢܲܝܗܝܼ.             *  كانوا يصرخون من الجوع

   ܬܲܪ̈ܐܹܐ ܡܪ̈ܝܼܙܹܐ ܒܦܵܬܼܲܝܗܝܼ.                     والأبواب مغلقة في وجههم

   ܠܦܸܪܙܵܐ ܕܠܲܟܼܡܵܐ ܐܹܝܢܲܝ̈ܗܝܼ.                    عيونهم على فُـتاة من الخبز

   ܡܹܐܝܬܝܼܘܵܐ ܒܓܘܿ ܕܘܿܟܬܵܝܗܝܼ ܀              وكانوا يموتون في مكانهم *

15- ܡܲܕܵܕ ܓܷܘܲܢܩܘܼܬܼܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ.               *  النجدة ! للشباب البهي

   ܐܸܝܢܲܝ̈ܗܝܼ ܒܕܸܡܐܹ̈ܐ ܡܠܝܼܬܼܵܐ.                   عيونهم مملوءة دموعًا

   ܐܹܝܢܲܝ̈ܗܝܼ ܓܘܿ ܬܲܟܼܪ̈ܵܬܼܵܐ.                        عيونهم في الرغيف

   ܩܲܡ ܐܹܝܢܹ̈ܐ ܕ ܒܲܒܵܘܵܬܼ̈ܵܐ ܀                        أمام عيون ألآباء !*

16- ܐܘܿܗ ܠܐܹܝܢܹ̈ܐ ܡܪܲܚܡܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ.              *  يا لحسرة العين الرحومة

   ܕܒܲܒܵܘܵܬܼ̈ܵܐ ܘܝܲܡ̈ܡܵܬܼܵܐ.                          للآبـاءِ والأُمَّهـــات

   ܕܸܟܙܹܐܠܲܝ ܠܐܲܢ ܥܵܩ̈ܵܬܼܵܐ.                        إذ رأت هذه الضيقات

   ܝܵܠܹ̈ܐ ܡܟܸܦܢܵܐܑ ܒܸܡܝܵܬܼܵܐ ܀                     أولادًا يموتون من الجوع ! *

17- ܟܘܼܕ ܥܲܡܵܐ ܡܟܸܦܢܵܐ ܢܦܸܠܹܐ.             *  لمَّا وقعَ الشعبُ بسبب الجوع

   ܓܲܪܸܓܢܲܪ(ܓܵܝܸܓܪܵܐ) ܕܐܲܬܼܪܵܵܐ ܕܘܸܩܠܹܐ.           جرجر( لدوس البيدر) البلد توقَّف

   ܒܵܒܵܐ ܝܵܠܹ̈ܐ ܡܚܘܿܠܸܩܠܹܐ.                       ألقى الأبُ أولاده

   ܡܲܪ ܕܲܟܼܠܵܐ ܬܲܪܐܵܐ ܓܼܠܸܩܠܹܐ ܀                و أبو القوت غلق الباب *

18- ܓܼܠܝܼܩܹ̈ܐ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܘܒܸܠܵܠܹ̈ܐ.                * غُلِقتْ الأبوابُ والسلالم

   ܠܲܟܼܡܵܐ ܟܝܵܦܝܼܠܹܐ ܒܠܹܝܠܹ̈ܐ.                    الخبزُ يُخبزُ ليلاً

   ܟܦܝܼܢܹ̈ܐ ܒܒܸܟܼܝܵܐ ܟܟܼܵܙܝܼܠܹܐ.                     يراه الجواعى بالدموع

   ܡܸܢ ܩܲܡ ܬܵܪܐܵܐ ܟܛܲܪܕܝܼܠܹܐ ܀                  ويطردونهم  من أمام الباب *

19- ܡܟܸܦܢܵܐ ܡܸܬܠܲܝ ܒܫܘܼܩܵܢܹ̈ܐ.              *  ماتوا من الجوع في الأسواق

   ܘܩܷܣܵܪ̈ܝܼܵܬܼܵܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹܐ.                           والقيصريات والساحات

   ܘܦܸܟܼܠܲܝ ܒܓܵܘܲܝ ܪ̈ܝܼܟܼܵܢܹܐ.                       وفاحت فيهم الـرائحةُ

   ܘܓܲܪܓܸܫܝܼܘܵܐܠܲܝ ܟܼܚܹܝ̈ܘܵܢܹܐ ܀                   وكانوا يُسَحْسِلونهم كالحيوانات *

20- ܒܲܩܵܠܹ̈ܐ ܥܸܩܠܲܝ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ.                 *  ضاق بقَـالو الأسواق

   ܡܸܢ ܐܲܕ ܢܬܵܫܵܐ ܘܡܵܐܪܘܿܩܹܐ.                      من الخطف والتهريب

   ܠܐܝܼܕܲܝ ܫܩܸܠܲܝ ܫܲܒܘܿܩܹ̈ܐ.                       فأخذوا بأيديهم العصي

   ܕܹܝܟܼ ܟܲܬܘܸܟܼ ܠܐܲܢ ܦܵܣܘܿܩܹ݁ܐ ܀                 كيف نكتُب هذه الفصول ؟ *

21- ܟܘܿܕ ܦܲܫܛܝܼܘܵܐ ܐܝܼܕܵܬܼܵܐ.                  *  لمَّا كانوا يمُدون أيديهم

   ܢܲܬܫܝܼܘܵܐ ܡܦܵܬܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ.                        كانوا يخطفون من الموائد

   ܡܐܲܢ ܝܲܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܬܲܟܼܪ̈ܵܬܼܵܐ.                        من الزبيب والأرغفة

   ܡܲܟܼܘܷܝܼܘܑܵܠܲܝ ܩܲܬܵܬܼ̈ܵܐ ܀                          فكانوا يضربونهم بالعصي *

22- ܡܵܟܻܝܼܘܵܐ ܘܡܚܲܠܩܝܼܘܵܠܲܝ.                 *  كانوا يضربونهم ويُلقونهم

   ܘܠܲܟܼܡܵܐ ܠܵܐ ܡܲܟܼܠܝܼܘܵܠܲܝ.                     وما كانوا يطعمونهم خبزًا

   ܒܐܲܩܠܲܝܗ̈ܝܼ ܓܲܪܓܸܫܝܼܘܵܐܠܲܝ.                    كانوا يجرجرونهم بأرجلهم

   ܒܸܡܝܵܬܼܵܐ ܫܘܿܩܝܼܘܵܠܲܝ ܀                         ويتركونهم في نزاع *

23- ܒܸܡܝܵܬܼܵܐ ܘܐܹܝܢ̈ܲܝ ܒܬܲܟܼܪ̈ܵܬܼܵܐ.              *  يموتون وعيونهم على الأرغفة

   ܒܠܸܒܲܝܗܝܼ ܫܬܹܝܟܼܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ.                       وفي قلوبهم حسرات

   ܒܵܒܵܐ ܘܝܵܠܹ̈ܐ ܘܝܸܡ̈ܡܵܬܼܵܐ.                        الأب والأولاد والأمهات

   ܡܸܬܠܲܝ ܟܘܿܠܲܝ ܒܚܲܨܪܲܬܵܐ ܀                   مات جميعهم بالحسرة *

24- ܟܘܿܕ ܣܵܪܹ̈ܐ ܘܸܫܠܹܐ ܓܸܠܲܝ.                 *  ولمَّا يبسَت قصبات الشعير

   ܐܲܢ ܩܵܫܹ̈ܐ ܬܲܣܬܘܼܪ ܘܸܠܲܝ.                       سمح الكهـنة

   ܕܩܲܛܦܝܼ ܫܸܒ̈ܠܹܐ ܡܚܘܿܠܸܠܲܝ.                  وحللوا قطف السنابل

   ܡܸܢ ܐܵܕܝܼ ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܷܥܸܙܠܲܝ ܀                       إستاءَ الناسُ من ذلك *

25- ܒܐܲܢ ܣܵܐܪ̈ܵܢܹܐ ܝܵܬܘܝܼܘܵܐ.                    *  كانوا يجلسون بين الشعير

   ܫܸܒ̈ܠܹܐ ܒܟܼܵܢܵܝ̈ ܦܿܲܪܟܝܼܘܵܐ.                       يفركون السنابل في حضنهم

   ܡܵܐ ܕܐܸܬܘܵܒܲܝ ܐܲܟܼܠܝܼܘܵܐ.                        ويأكلون ما آستطاعوا

   ܟܘܿܕ ܣܘܿܐܝܼܘܵܐ ܡܹܝܬܝܼܘܵܐ ܀                     وكانوا عند الشبع يموتون *

26- ܐܝܼܬܼ ܕܸܐܠ ܒܹܝܬܸܵܐ ܡܵܬܼܝܼܘܵܐ.               *  وكان البعضُ يجلبُ الشعير

   ܣܵܐܪܹ̈ܐ ܒܕܘܿܩܵܐ ܩܵܠܝܼܘܵܐ.                         الى البيت ويقلونه على الصاج

   ܟܘܿܕ ܐܲܟܼܸܠܝܼܘܵܐ ܡܐܵܒܝܼܘܵܐ.                       وكانوا عند أكله ينـتـفخون

   ܩܵܫܹ̈ܐ ܠܪܹ̈ܫܲܝ ܚܲܕܼܪܝܿܘܵܐ ܀                        فيحضر الكهنةُ ليصلوا عليهم *

27- ܚܨܸܠܘܵܐܠܲܝ ܒܐܲܢ ܝܘܿܡܵܬܼ̈ܵܐ.                *  حدثَ في تلك الأيام

   ܠܐܲܢ ܬܪܸܐܣܲܪ ܩܵܫܹ̈ܐ ܒܡܵܬܼܵܐ.                    للأثني عشر كاهن القـرية

                                                                                5

   ܒܐܝܼܕܲܝ ܡܸܫܟܼܵܐ ܘܟܬܘܿܝ̈ܵܬܼܵܐ.                    ومعهم المسحةُ والكتابات

   ܒܸܓܷܝܵܠܵܐ ܒܟܼܲܪ̈ܲܒܘܵܬܼܵܐ ܀                         وهم يتجولون بين الأخربة *

28- ܒܟܼܲܪ̈ܵܒܘܵܬܼܵܐ ܓܷܹܐܠܝܼܘܵܐ.                     *  بين الأخربة يتجولون

   ܠܐܲܢ ܟܘܼܪ̈ܵܟܼܹܐ ܝܵܘܝܼܘܵܐ.                            يوزعون الأكـفـأن

   ܩܲܘܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܲܟܼܦܸܪܝܼܘܵܐ.                              يأمرون بحفر القبور

   ܠܐܲܢ ܠܲܫ̈ܵܬܼܵܐ ܛܹܝܡܝܼܘܵܐ ܀                       ويدفنون تلك الجُثَثْ *

29- ܟܠ ܝܘܿܡܵܐ ܕܸܡܨܲܒܚܝܼܘܵܐ.                 *  وصباح كل يوم

   ܟܼܵܡܫܵܐ ܘܐܸܫܬܵܐ ܡܹܝܬܼܝܼܘܵܐ                       كان خمسة وستة يموتون

   ܥܡܝܼܕܹ̈ܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܩܘܿܪܝܼܘܵܐ.                     يدفنون المعَّمدين في المقبرة الفوقانية

   ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܒܣܘܼܠܬܵܐ ܛܹܝܡܝܼܘܵܐ ܀                والوثنيين في المـزبلة  !*

30- ܕܹܝܟܼ ܡܲܚܟܸܢ ܝܵܐܿ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ.                *  كيف أتحَّدث أيُّها المسيحيون

   ܡܵܐ ܒܪܹܐܠܹܐ ܒܙܹܒܲܪ̈ܢܵܝܹܐ.                           عما حصل للزيباريين

……                                                  ….

…..                                                    ….. *

31- …..                                          *  …. نقص

   …..                                                 ….

   ܡܸܢ ܐܲܢ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܢܲܟܼܪܝܼܘܵܐ.                       من البنين الذين كانوا يذبحونهم

   ܫܲܪܹ̈ܐ ܐܸܠܹܗ ܐܲܘܕܝܼܘܵܐ ܀                             ويتخاصمون عليهم ! *

   …….                                              …….

   …….                                              …….

32- ܟܠ ܐܲܕ ܟܸܦܢܵܐ ܕܸܟܼܙܹܝܠܲܢ.                  *  كل هذا الجوع الذي رأيناه

   ܡܸܢܕܝܼ ܓܘܿ ܢܵܬܼܲܢ ܫܡܹܐܠܲܢ.                      وما سمعناه في آذاننا

   ܡܸܢ ܒܝܼܫܬܲܢ ܠܵܐ ܡܘܼܪܦܹܐܠܲܢ.                    لم ننقطع عن الســوء

   ܒܹܝܕ ܠܸܒܲܢ ܒܸܫ ܡܘܼܩܫܹܐܠܲܢ ܀                   بل قَسَّينا أكثر قلوبَنا  *

33- ܐܘܿ ܥܵܠܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܪܟܼܸܫܠܹܐ.                 *  كثرة الناس الذين ماتوا

   ܟܘܿܠܹܗ ܐܘܿ ܟܸܦܢܵܐ ܟܢܸܫܠܹܐ.                      الذين كنسهم الجوعُ كلَّهم

   ܡܲܪܐܘܼܬܼܵܐ ܕܠܹܠܸܗ ܦܸܫܠܹܐ.                        ظل وجع الليالي

   ܝܟܘܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܩܵܕܸܫܠܹܐ ܀                       ليتَ الله يقدسها  *

34- ܐܘܿ ܥܵܠܡܵܐ ܟܘܿܠܹܐ ܕܙܸܠܹܐ.                  *  كلُّ هذا الجمع الذي راح

   ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܡܨܵܠܘܼ ܐܸܠܹܗ.                          يا مسيحيون صَّلوا لأجلهم

   ܡܸܢ ܡܲܛܗܲܪ ܬܲܕ ܫܵܩܸܠܠܹܗ.                      لينشلهم الله من المطهر

   ܓܘܿ ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܩܵܒܸܠܠܹܗ܀                      ويستقبلهم في الملكوت *

6

35- ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܢܸܟܼܠܲܝ.                        *  اللَّهم ، أَرِحْهم

   ܡܝܼܬܼܹ̈ܐ ܕܟܸܦܢܵܐ ܡܵܪܸܡܠܲܝ.                        إرفع أموات الجـوع

   ܒܹܝܢܝܼ ܣܵܗ̈ܕܹܐ ܡܲܟܼܘܸܟܼܠܲܝ.                        وأشركهم مع الشهداء

   ܓܘܿ ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܡܲܦܨܸܟܼܠܲܝ ܀                    و فَــرِّحهم في الملكوت *

36- ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ .                      *  اللَّهم يا رحوم

   ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܸܡܪܲܚܦܵܢܵܐ.                            يا رحومًا ورؤوف

   ܛܲܠܒܘܿܟܼ ܡܸܢܘܿܟܼ ܚܲܢܵܢܵܐ.                         نطلبُ منك الرحمة

   ܕܫܲܘܩܸܬ ܛܵܠܲܢ ܫܲܪܟܵܢܵܢ ܀                         أن تترك لنا ذخيرتنا *

37- ܩܵܠܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܩܵܪܹܝܢܵܐ.                    *  صوتي الى الرب أرفعه

   ܫܡܘܿ ܨܠܘܿܬܼܝܼ ܟܸܡܸܪܢܵܐ.                           إسمع صلاتي ألفظها

   ܝܘܿܡܵܐ ܠܝܘܿܡܵܐ ܡܨܵܠܸܢܵܐ.                           يومًا فيومًا أصَّلي

   ܫܠܵܡܵܐ ܠܝܸܡܘܿܟܼ ܟܕܵܪܸܢܵܗ ܀                       وأُسَّـلمُ على أُمِّــكَ *

38- ܐܵܢܵܐ ܡܘܿܕܸܢ ܩܵܪܘܿܝܵܐ.                         *  أنا أعترفُ معلـئًا

   ܐܸܦܪܵܐܝܘܸܢ ܛܝܼܢܵܐ ܕܵܘܝܵܐ.                           أني ترابُ طين شقي

   ܝܘܿܡܵܬܼܵܐ ܟܐܵܘܪܝܼ ܟܼܪܵܘܵܝܵܐ.                          تعبر الأيام مثل السكران

   ܣܘܵܬܼܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܟܛܘܿܝܵܐ ܀                 التعَّلق بالعالم لا يُجدي *

39- ܚܵܠܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܸܫܟܵܝܵܐ.                     *  أشكو حالي للرب

   ܩܵܠܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ.                            لحني للرب أرفعُه

   ܚܘܼܢ ܒܪܘܿܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ.                             تحَنَّن أيُّها الإبن الألهي

   ܠܡܲܪܸܟܘܵܢܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ  ܀                            على المُؤلِّف الخاطيء *

40- ܟܘܿܠܲܢ ܐܲܟܼܢܝܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܝܘܘܿܟܼ .              *  نحن كلُّنا خاطئون

   ܒܕܸܡܵܐ ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܙܘܝܼܢܹ̈ܐ ܝܘܘܿܟܼ.                  مُشترون بدم يسوع

   ܓܵܘܸܕ ܓܷܸܪܚܹܗ ܘܬܟܝܼܠܹܐ ܝܘܘܿܟܼ.                   على جرحه متكلون

   ܒܐܲܕ ܥܵܠܡܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܹ̈ܐ ܝܘܘܿܟܼ ܀                  نحن غرباء في هذا العالم *

41- ܒܸܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܑܹܐܝ ܝܸܡܵܐ.                        *   بصلوات تلك الأم

   ܡܲܪܝܲܡ ܟܼܠܸܨܬܵܐ ܡܸܢ ܡܘܼܡܵܐ.                      مريم البريئة من الخطأ

   ܫܘܘܿܩ ܟܼܛܝܼܵܬܼ̈ܵܐ ܕܐܘܿ ܥܲܡܵܐ.                      إغـفر خطيئة ذلك الشعب

   ܡܲܦܨܸܟܼܠܹܐ ܒܓܘܿ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܀                      وفَــرِّحهُ في النعـيم *

42- ܩܒܘܿܠ ܐܸܣܬܵܕܝܼ ܫܲܦܠܲܦܬܵܐ.                *  إقبل سيِّدي تضَّرعي

   ܫܡܘܿܐ ܡܲܛܠܵܒܝܼ ܝܵܐ ܒܬܼܘܿܠܬܵܐ.                 إسمعي طلبي أيتها البتول

   ܡܠܸܒܵܐ ܚܲܫܵܢܵܐ ܢܦܸܩܬܵܐ.                           يُخرجُه  قلبٌ حزين

   ܘܸܓܝܵܢܝܼ ܩܵܡܘܿܟܼ ܫܸܬܬܵܐ ܀                         وأنا منطرح أمامك *

                                                                             7

43- ܐܵܢܵܐ ܒܸܟܼܛ̈ܝܼܵܬܝܼ ܟܩܹܝܪܸܢ.                    *  أنا أعترف بخطاياي

   ܩܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐܝܘܸܢ.                           أنا خاطيء أمام الله

   ܠܐܵܢܝܼ ܥܘܵܕܝܼ ܠܵܐ ܟܬܲܟܠܸܢ.                       لا أتَّكلُ على أعمالي

   ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܪܘܿܢܘܿܟܼ ܟܡܲܩܸܪܘܸܢ ܀                    أُقَّربُ إبنك يسوع

44-  « ܐܵܗܘܼܠܹܐ ܛܵܠܝܼ ܫܵܘܘܿܩܵܐ »             *   ” هو يغفر لي

  « ܝܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܦܵܪܘܿܩܵܐ »                    يا مريم أم المخَّلص “

الله يرحم موتى الكورونا ، يُسَّلي ذويهم ، ويُزيد الناس محَّبةً وتعاونًا في الخدمة للخير