مأساة وباء الطاعون

خبر الكسندر

خبر آخر من مآسي شعب العراق. من نفس الدفتر السابق الصغير. مكتوب أيضًا بالسورث والحرف الكلداني. يتحدث عن إنتشار وباء الطاعون في الموصل وأطرافها من القرى المجاورة ، وبالأخص بيوس وعقرة ودمرها كلها. يدَّعي كاتب القصة ان الوباء إنتشر سنة 1049 يونانية ، أي 738م. لأبد وأنه إستقى الخبر من مصادر قديمة لكنه لا يذكر عن ذلك شيئًا. النص مكتوب بالسورث لكنه قد يكون مترجمًا من نصٍّ سابق كلداني  فُـقد بعده، أو ظلَّ مجهولا في بطون إحدى المكتبات في دير ما أو كنيسة.

يقول النص :

1ـ ܒܫܵܢ݉ܬܵܐ ܕ  ܐܡܛ ܡܸܢܝܵܢܵܐ.      م        ܀  سنة 1049 بحساب

   ܐܲܠܸܟܣܲܢܕܪܘܿܣ ܩܲܪܢܵܢܵܐ.                 ܀  إسكندر المقدوني

   ܢܦܸܠܹܐ ܐܵܕܝܼ ܡܲܘܬܵܢܵܐ ܀                  ܀  وقع هذا الوبـاء *

2ـ ܒܐܲܝ ܫܵܢ݉ܬܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܙܠܸܡܠܲܝ.          ܀ 2ـ في تلك السنة التي فيها انحرف الملوك

   ܕܲܪܩܘܼܠ ܐܸܟܼܕܵܕܹܐ ܩܸܡܠܲܝ.                ܀   فآنتفضوا ضد بعضهم

   ܒܡܘܿܬܵܢܵܐ ܒܵܬܹ̈ܐ ܙܠܸܡܠܲܝ ܀             ܀   بوباء الموت ظلموا  *

3ـ ܒܐܲܝ ܫܵܢ݉ܬܵܐ ܕܪܸܫܹܐ ܕܟܼܘܼܠܹ̈ܐ (ܟܹܐܘܸܠܹܐ).    ܀ 3ـ في سنة رأس(برج ) التابوت

   ܒܸܕܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܠܐܲܪܐܵܐ ܢܨܘܼܠܹܐ.                ܀   نصب البيادر على الأرض

܀   ܡܘܿܬܵܢܵܐ ܒܵܬܹ̈ܐ ܟܼܪܘܼܠܹܐ ܀              ܀   خَــرَّب الوباءُ البيوت *

4ـ ܒܐܲܝ ܫܵܢ݉ܬܵܐ ܕܥܲܘܠܲܢ ܟܡܸܠܹܐ.            ܀ 4ـ في سنة إكتمال إِثمنا

   ܠܸܒܲܢ ܠܕܵܕ ܥܵܠܡܵܐ ܬܟܸܠܹܐ.              ܀   وثقَ قلبُنا بهذا العالم

   ܡܘܿܬܼܵܢܵܐ ܒܓܵܘܲܢ ܢܦܸܠܹܐ ܀               ܀   وقع الموت بيننا *

5ـ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܥܵܩܪܵܐ ܗ݉ܘܹܠܹܐ.                ܀ 5ـ كانت البداية من عقــرة

   ܡܸܟܼ ܢܘܼܪܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܛܦܹܠܹܐ.             ܀   إلتهب مثل النار في البلاد

   ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܛܸܠܹܐ ܘܣܦܹܝܠܹܐ ܀       ܀   فقتل بدون رحمة وعَــبَّـأَ *

6ـ ܩܛܸܠܹܐ ܟܼܪܘܼܠܹܐ ܡܲܬ̈ܘܵܬܼܵܐ.              ܀ 6ـ قتل فخَرَّبَ القرى

   ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܕܝܼܲܢ ܘ ܡܵܪ̈ܘܵܬܼܵܐ.               ܀   قتلانا والمَلاّكين

   ܫܒܝܼܩܝܼܠܹܐ ܟܼܲܪ̈ܒܘܵܬܼܵܐ ܀                ܀   تركهم خرائب *

7ـ ܟܼܲܪ̈ܵܒܹܐ ܒܵܬܹ̈ܐ ܫܘܸܩܠܹܐ.                  ܀ 7ـ تركَ البيوتَ أخربةً

   ܩܕܝܼܠܹ݁ܐ ܠܓܵܪܹ̈ܐ ܡܚܘܼܠܸܩܠܹܐ.            ܀   ألقى المفاتيح على السطوح

   ܓܵܘ ܡܘܿܨܸܠ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܸܩܠܹܐ ܀           ܀   إنتقل الى بلاد الموصل *

8ـ ܕܒܸܩܠܹܐ ܓܘܿ ܡܘܿܨܸܠ ܫܦܸܟܼܠܹܐ.          ܀ 8ـ تمَسَّك بالموصل وفاضَ

   ܐܲܪܒܝܼ ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ ܟܣܸܟܼܠܹܐ.                ܀   كسح أربعين ألفًا

   ܣܵܡܹܗ ܓܘܿ ܦܸܝܘܿܣ ܒܸܟܼܠܹܐ ܀            ܀   نفثَ سَـمَّـهُ في بيوس *

                                      2

9ـ ܒܸܟܼܠܹܐ ܣܵܡܹܗ ܟܼܬܲܢܝܼܢܵܐ.                 ܀ 9ـ نفث سَـمَّـه مثل التنين

   ܡܸܙܕܵܐ ܦܸܝܘܿܣ ܥܲܫܝܼܢܵܐ.                   ܀   زرع الرعبُ في بيوس القوي

  ܐܘܝܼܕܹܠܹܐ ………………. ܀               ܀   جعـلها …..       *

 10ـ ……    ܢܩܨ                        ܀  10ـ …. (ناقص خمسة مقاطع)

                    ……                                      ܀   ….

      ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܪ̈ܝܼܩܹܐ ܡܡܘܿܬܼܵܢܵܐ. ܀           ܀   هرب الناسُ من الموت *

15- ܥܪܸܩܠܲܝ ܘܗܲܡ ܫܘܸܩܠܲܝ ܒܵܬܼܹ̈ܐ.          ܀ 15ـ ݀إنهزموا وتركوا بيوتَهم

   ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܘܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܫܘܿܢ̈ܝܵܬܼܹܐ.              ܀   أطفالٌ ورجالٌ ونساء

   ܘܟܼܸܛܠܲܝ ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܕܲܫ̈ܬܵܬܼܹܐ ܀         ܀    وآلتجأوا الى الجبال والسهول *

16ـ ܬܵܡܵܐ ܒܲܬܼܪܲܝܗܝܼ ܦܠܸܛܠܹܐ.            ܀ 16ـ لحقَ بهم هناك

    ܕܲܪ̈ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܫܒܸܛܠܹܐ.          ܀   وضرب أذاه بلا رحمة

    ܠܸܒܵܘܵܬܼܵܐ ܡܫܘܿܥܒܸܛܠܹܐ ܀            ܀    شاويـًا القلوب ؟ *

17ـ ܡܫܘܿܥܒܛܝܼܠܹܐ ܠܸܒܵܘܵܬܼ̈ܲܐ.             ܀ 17ـ شوى قلوب

   ܕܐܲܢ ܓܷܘܵܢ̈ܩܹܐ ܘܐܲܢ ܟܼܲܡܵܬܼ̈ܵܐ.             ܀   أولئك الشبان والفتيات

    ܒܛܹܐܢܹ̈ܐ ܡܵܬܼܝܼܘܵܐ ܠܩܘܿܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܀        ܀  كانوا يجلبونهم للمقابر بالأحمال *

18ـ ܗܲܡ ܩܛܸܠܘܵܠܹܐ ܟܼܲܡ̈ܵܬܼܵܐ.              ܀ 18ـ قتل أيضًا شابّات

   ܕܫܸܬ̈ܠܹܐ ܕܝܼܘܿܣ ܩܲܡܹܝܬܵܐ.              ܀   شتولة ” ديوس” القـديمة

   ܫܸܦܪ̈ܲܝܗܝܼ ܟܼܣܸܗܪܵܐ ܟܼܵܬܼܵܐ ܀            ܀   جمالهن مثل القمر الجديد *

19ـ ܩܛܸܠܹܐ ܓܷܘܵܢ̈ܩܹܐ ܓܷܸܢ̈ܕܵܝܹܐ.            ܀  19ـ قتل شبابًا حلوين

   ܩܲܘܡܵܝܗܝܼ ܕܡܲܦܘܼ݉ܪ̈ܕܵܝܹܐ.               ܀   قاماتهم مثل ” المفورديين ” (!)

   ܦܲܩܪ̈ܵܬܲܝܗܝܼ ܕܪ̈ܘܿܡܵܝܹܐ ܀               ܀  رقابهم مثل الرومان *

20ـ ܗܲܡ ܩܛܸܠܹܐ ܐܝܼܣܡܲܥ̈ܠܵܝܹܐ.          ܀ 20ـ وقتل أيضًا إسماعليين

   ܒܫܸܟܸܠ ܥܵܩܸܠ ܩܲܪ̈ܵܝܹܐ.                ܀   بالشكل عُقّال ومثقفين

   ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܩܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܣܲܪ̈ܠܵܝܹܐ ܀            ܀   كُهَّانٌ وقُسُسٌ لبني إسرائيل *

21ـ ܩܛܸܠܹܐ ܟܼܸܬ̈ܢܹܐ ܡܵܝܵܢܹ̈ܐ.              ܀  21ـ قتل أختانًا أغضاض

   ܘܐܲܢ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܝܲܟܵܢܹ̈ܐ.                   ܀   وأولئك الشمامسة الأوحاد

   ܟܵܠܘܼ ܟܼܵܢܙܹܐ ܚܹܝܪܵܢܹܐ ܀                ܀   عروسات مُزَّينة ” مسكينات “! *

22ـ ܐ݉ܘܹܪܹܐ ܒܐܲܪܒܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ.                ܀ 22ـ  دخل في أربع بيوت

   ܫܩܸܠܹܐ ܫܘܿܐܵܐ ܘܐܲܪܒܝܼ ܓܝܵܢ̈ܵܬܼܵܐ.        ܀   أخذ سبعًا وأربعين نفسًا

   ܟܘܿܠܘܼ ܓܷܘܵܢ̈ܩܹܐ ܘܟܼܲܡ̈ܵܬܼܵܐ ܀           ܀   جميعهم شبابٌ وشابات *

23ـ ܩܛܸܠܹܐ ܝܵܠܕܵܐ ܘܟܲܠ̈ܵܬܼܹܗ.           ܀ 23ـ قتل يلدا وكَنَّـاتِه

   ܐܸܫ̈ܬܵܐ ܢܲܦܿܵܪܹ̈ܐ ܡܒܹܝܬܼܹܗ                ܀   ستة أفرادٍ من بيتِه

                                        3

   ܫܘܿܐܵܐ ܡܒܝܼ ܥܲܡ̈ܡܵܘܵܬܼܹܗ ܀           ܀  سبعة من بني أعمامه *

24ـ ܟܘܼܕ ܡܟܼܹܝܠܹܐ ܠܬܵܦܵܝܵܐ.             ܀ 24ـ ولمَّا صعدَ الجبل ( التل )

   ܬܦܸܿܩܠܹܐ ܒܝܵܘܢܵܢ ܓܙܝܼܪܵܝܵܐ.            ܀   إلتقى بيونان جابي الضرائب

   ܐܵܘ ܒܹܝܬܼܸܗ ܡܚܹܐܠܹܐ ܡܚܵܝܵܐ ܀         ܀  فنيَ بيتُه ذاك فناءًا *

25ـ ܗܵܕܲܟܼ ܡܸܟܼ ܢܘܼܪܵܐ ܙܸܦܿܠܹܐ.                   ܀ 25ـ  هكذا زحف مثل النار

   ܥܵܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܬܠܸܦܿܠܹܐ.           ܀   تلف ناسٌ بلا حد

   ܒܵܬܹ̈ܐ ܟܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܓܘܸܟܼܠܹܐ ܀             ܀   هدم بيوتًا كثيرة  *

26ـ ܓܘܸܟܼܠܹܐ ܒܵܬܹ̈ܐ ܟܼܪܝܼܘܝܼܠܹܐ.             ܀ 26ـ هدم بيوتًا وخَرَّبها

   ܘܡܲܬ̈ܘܵܬܵܝܗܝܼ ܬܝܼܡܝܼܠܹܐ.              ܀   وأفـنى قُــراهم

   ܙܕܘܿܐܬܼܵܐ ܠܟܼܸܢܹ̈ܐ ܐܘܝܼܕܝܼܠܹܐ ܀           ܀   جعلهم مثالا ليخيف آخرين *

27ـ ܐܘܝܼܕܝܼܠܹܐ ܙܕܘܿܐܬܵܐ ܠܟܼܸܢܹ̈ܐ.           ܀ 27ـ جعلهم خوفًا لآخرين

   ܠܵܐ ܗܕܹܝܠܹܐ ܘܗܲܡ ܠܵܐ ܣܟܸܢܹܐ.         ܀   لم يهدأ ولم يسكن

   ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܹܐܠܹܐ ܒܸܫ ܫܟܼܸܢܹܐ ܀           ܀   كلما آنتشر إزداد عنفًا *

28ـ ܫܟܼܸܢܹܐ ܡܸܟܼ ܐܲܪܝܵܐ ܢܦܹܿܪܹܐ.             ܀ 28ـ حميَ وطيسه مثل أسد إستنفر

   ܟܠ ܒܹܝܬܼܵܐ ܕܐܸܠܹܗ ܐܘܹܐܪܹܐ.             ܀   وكلُّ بيت دخله

   ܡܣܘܿܦܩܝܼܠܹܐ ܠܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܕܐܹܪܹܐ ܀        ܀   فرَّغه من أهله ورجع *

29ـ ܟܘܼܕ ܕܐܹܪܹܐ ܘܸܠܹܐ ܒܵܠܹܗ.              ܀ 29ـ ولمَّا رجع صوَّب وجهته

   ܟܼܓܘܿܪܓܘܿܡܬܵܐ ܗ݉ܘܹܠܹܐ ܩܵܠܹܗ.          ܀   وهدر صوته كالرعد

   ܐܲܝ ܡܲܚܵܠܹܐ ܕܘܝܼܩܵܠܹܐ ܀               ܀   وكبس تلك المحَّلة  *

30ـ ܕܘܝܼܩܝܼܠܹܐ ܐܲܢ ܡܚܲܠ̈ܵܬܼܵܐ.            ܀  30ـ مسك تلك المحَّلات

   ܬܪܸܣܠܹܐ ܠܒܝܼ ܪܵܝܸܣ ܕܡܵܬܼܵܐ.          ܀   هجم على رئيس القرية

   ܡܘܼܟܼܸܪܘܝܼܠܹܐܟܼܵܪ̈ܲܒܘܵܬܼܵܐ ܀              ܀   خرَّب الخرائب *

31ـ ܬܪܸܣܠܹܐ ܠܒܹܝܬܵܐ ܕܒܝܼ ܩܵܫܹ̈ܐ.        ܀ 31ـ هجم على بيت ” بي قاشى”

   ܩܵܫܹ̈ܐ ܝܼܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܫܲܡܵܫܹ̈ܐ.                ܀   كهنة متعلمين وشمامسة

   ܩܛܝܼܠܝܼܠܹܐ ܫܘܿܐܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܀           ܀   قتل منهم سبعة أفراد *

32ـ ܡܒܵܬܼܪܸܕ ܕܸܟܼܠܸܨܠܹܐ ܩܛܵܠܵܐ.         ܀  32ـ بعدما إنتهى من القتل

   ܡܒܵܪ ܐܸܠܝܼܵܐ ܗ݉ܘܸܠܹܐ ܒܵܠܵܐ.             ܀  إتَّــجه صوبَ ايليا

   ܡܟܼܹܝܠܹܐ ܠܚܲܢܵܐ ܥܲܒܕܵܠܵܐ ܀           ܀   فضرب حنا عبدالا *

33ـ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܘܒܪܘܿܢܸܗ ܩܛܸܠܘܵܠܹܐ.        ܀ 33ـ قتل مصرايى وآبنه

   ܐܲܪܒܵܐ ܡܸܢ ܒܹܝܬܼܸܗ ܫܩܸܠܘܵܠܹܐ.          ܀   أخذ أربعة من بيته

   ܐܸܠܝܼܵܐ ܘܒ̈ܢܵܬܼܸܗ ܘܝܵܠܹܗ̈ ܀              ܀  إيليا وبناته وأولاده *

34ـ ܡܘܿܟܼ ܩܲܨܵܘܵܐ ܒܡܵܬܼܵܐ ܢܦܸܠܹܐ.          ܀ 34ـ وقع في القرية كالقَصّاب

                                           4                                                                    

   ܒܠܹܝܠܹ̈ܐ ܘܝܘܿܡܵܐ ܠܵܐ ܒܛܸܠܹܐ.       ܀   يقتل ليلا ونهارا دون توقف

   ܛܸܠܵܬܼ ܐܸܡܵܐ ܘܟܼܵܡܫܝܼ ܩܛܸܠܹܐ ܀    ܀   قتل ثلاث مئة وخمسين *

35ـ ܟܠ ܝܘܿܡܵܐ ܕܸܡܨܲܒܚܝܼܘܵܐ.          ܀ 35ـ وفي كل يوم يُصَّبحون

   ܐܸܫܬܵܣܲܪ ܘܫܲܘܼܘܵܣܲܪ ܡܹܝܬܝܼܘܵܐ.       ܀   يموت ستة عشر وسبعة عشر

   ܟܼܲܟܡܵܐ ܕܠܵܐ ܩܘܵܪܵܐ ܦܹܝܫܝܼܘܵܐ ܀      ܀  يبقى بعضُهم بلا دفن *

36ـ ܫܡܘܿܐܘܼܢ ܓܲܠܘܿ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ.        ܀ 36ـ إسمعوا يا مسيحيين

   ܡܵܐ ܬܸܡܠܹܐ ܠܦܝܼܘܿܣ̈ܢܵܝܹܐ.           ܀   ماذا حصل لأهل بيوس

   ܒܐܵܢܝܼ ܙܵܘܢܹ̈ܐ ܟܼܲܪ̈ܵܝܹܐ ܀               ܀   في هذه الأزمنة الأخيرة *

37ـ ܡܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܨܲܥܒܵܐ ܝܠܹܐ.          ܀ 37ـ ما أصعب هكذا موت

   ܟܠ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܕܐܸܠܹܗ ܡܛܹܝܠܹܐ.        ܀   كل من وصل إليه

   ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܕܩܵܘܡܹܗ ܫܪܹܐܠܹܐ ܀         ܀  حلَّ تركيب قامته  *

38ـ ܟܘܼܕ ܡܟܼܼܹܐܠܹܐ ܛܸܦܿܠܹ̈ܐ ܘܛܠܵܝܹ̈ܐ.   ܀ 38ـ لمَّا ضرب الأطفال والصبيان

   ܩܵܪܝܼܘܵܐ ܒܵܒܵܐ ܘܕܵܝܹܐ.                 ܀   كانوا يصيحون ” بابا ! ماما !”

   ܘܗܲܪ ܡܹܝܬܝܼܘܵܐ ܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܀           ܀   لكنهم يموتون وهم بعدُ رُضَّع *

39ـ ܐܸܬܼܘܵܐ ܬܠܝܼܩܹ̈ܐ ܒܕܵܪ̈ܵܬܼܵܐ.            ܀ 39ـ كان منهم مُلقَون في الأحواش

   ܠܵܐ ܡܵܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲܪ̈ܘܵܬܼܵܐ.             ܀   لا صاحب ولا أصحاب

   ܡܕܘܼܪܒܹ̈ܐ ܘܨܸܗܝܹ̈ܐ ܒܸܡܝܵܬܼܵܐ ܀        ܀   يموتون مجروحين وعطشى *

40ـ ܟܘܼܕ ܡܟܼܹܐܠܹܐ ܐܸܠܸܕ ܓܷܘܵܢ̈ܩܹܐ ܟܡܝܼܠܹ̈ܐ.܀   40ـ لمَّا ضرب شبابًا بالغين

   ܡܘܼܟܼ ܫܸܟܼܘܿܪܹ̈ܐ ܟܹܝܡܝܼܘܵܐ .           ܀  كانوا يسـوَّدون كالفحم

   ܒܐܘܿ ܥܘܼܕܵܒܵܐ ܩܛܝܼܠܝܼܠܹܐ ܀        ܀  قتلهم بكذا عذاب *

41ـ ܛܲܠܒܝܼܘܵܐ ܡܵܝܵܐ ! ܡܵܝܵܐ !          ܀ 41ـ كانوا يطلبون :” ماءًا ! ماءًا !”

   ܕܸܡ̈ܐܹܐ ܡܐܹܝܢܲܝ ܒܸܓܷܪܵܝܵܐ.              ܀   والدموع تجري من مآقيهم

   ܠܵܐ ܡܟܼܸܙܡܵܐ ܘܠܵܐ ܡܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܀      ܀   لا من قريب ولا من غريب *

42ـ ܟܘܿܕ ܡܟܼܹܐܠܹܐ ܠܫܘܿܢ̈ܝܵܬܼܵܐ.          ܀ 42ـ ولمَّا ضرب النساء

   ܐܸܠ ܐܲܢ ܐܝܼܢ̈ܫܹܐ ܒܛܝܼܢ̈ܵܬܼܵܐ.           ܀   الحاملات منهن

   ܡܘܼܬܪܸܚܝܼܠܹܐ ܡܩܲܡ ܡܝܵܬܵܐ ܀        ܀   أجهَضهن قبل الممات  *

سترنا الله من كذا أوبئة. يا رب رحمتك تحمينا. يا رب لك الحمدُ والشكرعلى كلِّ نعمك وأفضالكَ التي لا تُحصى ، لاسيما رحمتك التي لا تقاسُ ولا تُحَّد !.