Nyheter från Vatikanradion

Matteusevangeliet 24

Templets förestående fall

1. När Jesus lämnade templet* och var på väg därifrån, kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna.
2. Då sade han till dem: ”Se på allt detta - sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”

Kommande Prövningar

3. När han sedan att på Olivberget* och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?”
4. Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er.
5. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias*, och de skall bedra många.
6. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.
7. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.
8. Allt detta är början på födslovärkarna.
9. Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns* skull.
10. Då skall många komma på fall och ange varandra och gata varandra.
11. Många falska profeter* skall framträda och bedra många.
12. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta.
13. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad*.
14. Och budskapet om riket* skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd* för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Den sista stora nöden

15. När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt),
16. då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen.
17. Den som är på taket skall inte gå ner och hämta vad han har i huset,
18. och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel.
19. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden.
20. Be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten*.
21. Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.
22. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.
23. Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tror det inte!
24. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken* och under för att om möjligt bedra också de utvalda.
25. Nu har jag sagt er det i förväg.
26. Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tror det inte.
27. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens* återkomst.
28. Där kadavret ligger, där samlas gamarna.

Människosonens ankomst

29. Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter* skakas.
30. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonens komma på himlens moln med makt och stor härlighet.
31. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, himlens ena gräns till den andra.

Liknelsen om Fikonträdets knoppning

32. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära.
33. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.
34. Sannerligen, detta släkte* skall inte förgå förrän allt detta händer.
35. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
36. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Håll er vakna

37. Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst.
38. Under tiden före floden åt man och drack, gifter sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken,
39. och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst.
40. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andra lämnas kvar.
41. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar.
42. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer.
43. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset.
44. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.

En god och en dålig tjänare

45. Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre satts att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid.
46. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall.
47. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger.
48. Men om det är en dålig tjänare, en som tänker: Min herre dröjer,
49. och så börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna,
50. då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om
51. och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där skall man gråta och skära tänder.

 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com