Nyheter från Vatikanradion

Troskongregationen har publicerat Dignitatis Personae - ett nytt dokument om den mänskliga personens värdighet


(13.12.08)
Lagom till livets söndag har Vatikanen publicerat ett nytt dokument om bioetik. Troskongregationen presenterade på fredagen dokumentet som bär titeln Dignitatis Personae Människans Värdighet. Dokumentet är undertecknat Troskongregationens prefekt kardinal William Levada dess sekreterare ärkebiskop Luis Ladaria.

Detta dokument är källa till tillit, skriver Vatikanens presstalesman fader Federico Lombardi i sin lördagsledare Octava Dies, denna vecka. En källa till ljus och tillit i den tid vi lever i då oron att det mänskliga livet ska manipuleras biologiskt och medicinskt är grundad och allvarlig. Genom en klar och tydlig uppläggning som bygger på få grundläggande principer, vägleder dokumentet till en säker etisk urskillning i den komplexa situation som bioetiken befinner sig i idag där inte bara vetenskapsvärlden, utan även den allmänna opinionen deltar i debatten.

Principerna är dessa: respektera den mänskliga varelsen från befruktelsen till den naturliga döden och respektera livets fortgång genom den äktenskapliga föreningen. Dessa är principer som alla kan förstå, men som stärks av den kristna synen på människan.

Den katolska kyrkan känner att den måste vara modig och bestämd när den bekräftar detta. Det finns inga tvetydigheter vad gäller att försvara embryot och dess värdighet, likaså har alla rätt att födas genom föreningen av två föräldrar och inte produceras i ett laboratorium. Den katolska yrkans ställningstagande främjar de svagaste och minsta människorna, de som inte har en röst och som idag inte finner många som för deras talan.

Det är ett ställningstagande som den aktuella medicinska och biologiska utvecklingen kräver. Dokumentet är inte bara ett tillåtet bidrag, utan även ett måste, för att orientera den medicinska vetenskapen i positiv riktning. Det är inte ett dokument som sätter stopp för forskningen på livet, utan en anvisning till forskningen hur den ska tjäna livet och inte döden när den farliga skiljedomen om manipulationen av människan ska bedömas.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com