Nyheter från Vatikanradion

Även den kinesiska Kyrkan står i främsta linjen för att bekämpa Aids

(02.12.08)
Det är nu många år som den katolska Kyrkan i Kina, genom organisationen Jinde Charities, står i främsta linjen i kampen mot Aids i landet. Några religiösa kongregationer har ägnat en stor del av sin verksamhet för att bekämpa denna sjukdom inte endast ur hälsovårdssynpunkt, utan även moraliskt och andligen, genom att följa den kristna läran och upprätthålla ett nära samarbete med nationella och internationella sociala institutioner, såsom sjukhuset Di Tai i Peking, som har specialiserat sig på vården av Aids.

Den Helige Josefs kongregation i Shi Ja Zhuang är en av de många katolska institutioner, som är verksamma på detta område och har gripit hela befolkningen. Jinde Charities har kunnat skapa ett nät av aktiviteter med kurser, möten och offentliga periodiska initiativ i församlingar, stift och föreningar i samarbete med de lokala myndigheterna - och även stödet till de sjuka som befinner sig på specialsjukhus.

Josefssystrarna arbetar på sjukhuset Di Tai i Peking och på många andra hem för Aidssjuka i hela landet, även de som leds av buddhisterna. Buddhistiska universitetsstudenter, som en dag följde med systrarna på deras besök i 40 familjer i en by som drabbats av Aids, blev imponerade över deras arbete. Idag utgör dessa ungdomar en förbindelselänk mellan katoliker och buddhister för att sprida principerna för förebyggandet av Aids. Idag har Jinde Charities avdelningar i hela Kina för kampen mot Aids.

Och en intressant detalj är att volontärerna är både katoliker och icke katoliker, och likaledes så kommer och leds fonderna av katoliker och icke katoliker. Så förutom att åtnjuta stor uppskattning är Jinde Charites även ett levande bevis på samarbete mellan det katolska samfundet och samhället.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com