Nyheter från Vatikanradion

Mötet mellan katoliker och muslimer i Vatikanen

(19.12.08)
Fostra barnen så att de inte faller offer för religiös fanatism, utan blir fredsskapare som verkar för att öka förståelse, kännedom och förtroende bland de religiösa ledarna för att tillsammans kunna bemöta kriserna som skulle kunna uppstå och undvika att de urartar till religiösa konflikter. Dessa är de främsta punkterna i den kommunik som utfärdats efter mötet som i dessa dagar pågått mellan katoliker och muslimer i Vatikanen, organiserat av det Påvliga rådet för den interreligiösa dialogen och World Islamic Call Society, som har sitt säte i Libyen. Tema för mötet var de religiösa ledarnas ansvar särskilt i kristider.

Mötet avslutades på onsdagen med att Benedictus XVI tog emot dess deltagare - tolv katolska och tolv muslimska experter - efter den allmänna onsdagsaudiensen. Påven uttryckte sin tillfredsställelse över mötet och gav dem en stark uppmuntran.

I den gemensamma slutkommunikn framhålls bl.a. att med tanke på den roll som religionerna kan och vill ha i samhället, har de religiösa ledarna en kulturell och social roll att spela för att främja de fundamentala etiska värdena, såsom rättvisa, solidaritet, fred social endräkt och hela samhällets bästa, och särskilt vad gäller de behövande, de svaga, migranterna och de förtryckta.

De religiösa ledarna har ett speciellt ansvar gentemot de unga, som kräver en särskild uppmärksamhet för att de inte skall bli offer för religiös fanatism och radikalism - men istället få en sund uppfostran, som hjälper dem till att bli brobyggare och fredsskapare.

Med tanke på möjligheten att det uppstår kriser av olika slag på nationell och internationell nivå, skall de religiösa ledarna lära sig att förebygga dem, att bemöta och klara upp dessa speciella situationer och undvika att de urartar till religionsrelaterat våld. Detta kräver en ömsesidig respekt och ömsesidig kännedom - att man vårdar de personliga kontakterna och skapar ömsesidig bekantskap och förtroende så att man tillsammans skall kunna bemöta krisen, där det behövs

Under mötet beslöt man att nästa sammankomst skall hållas i Tripoli inom de närmaste två åren.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com