Nyheter från Vatikanradion

02/12/2008 18.10.34

För första gången skriver en muslim för Vatikanens dagstidning LOsservatore Romano.

(02.12.08)
För första gången skriver en muslim för Vatikanens dagstidning LOsservatore Romano. Den nya kolumnisten heter Khaled Fouad Allam. Han är en italiensk medborgare men han är född i Algeriet. Han undervisar vid universiteten i Trieste och Stanford. I överensstämmelse med Benedictus XVI vill Khaled Fouad Allam främja en kristenmuslimsk dialog som inte är en kompromiss mellan religionerna, utan ett möte mellan kulturer.

Deras ider i detta område liknar varandra. I ett brev till en nyutkommen bok i Italien skriven av Marcello Pera, en liberal filosof och en lärjunge till Karl Popper, skriver Benedictus XVI:

"En interreligiös dialog i ordets fulla mening är inte möjlig så länge som det är mycket mer angeläget att ha en interkulturell dialog angående de kulturella konsekvenserna av det underliggande religiösa beslutet".

Khaled Fouad Allam skrev i "L'Osservatore Romano" den 30 november att: I flera decennier har relationerna mellan muslimer och kristna inneburit en dialog i flera olika dimensioner. Bland annat olika möten på religiös nivå, även om en sådan dialog sällan gör det möjligt att komma till sakens kärna. Ofta belyser det vår oförmåga att bredda vårt tänkande. Just på grund av denna allmänna kris, måste dialogen mellan Kristendomen och Islam föras i dess filosofiska dimension."

Allam ser explosionen av religiöst våld och intolerans som "ett tecken på en ondska som mänskligheten nu upplever. Denna ondska har sina rötter i skilsmässan mellan historien och evigheten". Medan västvärlden tenderar att reducera allting till historien, så försöker det radikala islam att "kapa evigheten" och på detta sätt "försöka införa tyrannins tragiska ordning."

Boten mot denna ondska, fortsätter Allam, ligger därför i en dialog mellan kristendom och islam som återförenar historien med evigheten genom sina kulturella rötter. Man behöver även diskutera återföreningens konsekvenser för de frågor som sträcker sig från den religiösa friheten till bioetiken.

Detta kräver å ena sidan att "befria islam från neofundamentalisternas monopol på teologin", och å andra sidan kräver det "ett Europa som har återvänt till sina rötter och som är öppen för de andra kontinenterna."
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com