Nyheter från Vatikanradion

Jesuiternas hjälporganisation vädjar till världssamfundet för flyktingbarn

(15.12.08)
Sextio år efter antagandet av den universella deklarationen om människans rättigheter fortsätter miljontals flyktingbarn och andra tvångsförflyttade barn att förnekas de mest fundamentala mänskliga rättigheterna, inklusive tillträdet till lämpliga undervisningsmöjligheter. I samband med detta universella firande vädjar jesuiternas hjälporganisation, Jesuit Refugee Service, JRS, till det internationella samfundet om att vidta åtgärder för att göra så att alla dessa flyktingbarn, oavsett deras finansiella eller lagliga situation, garanteras tillträde till god undervisning.

Även om individuella regeringar bär det främsta ansvaret för att tillgodose deras undervisningsbehov, så är det alla staters ansvar att stödja ansträngningarna för de länder, som inte är istånd att tillgodose dessa behov med sina egna resurser.

Där undervisning är tillgänglig för flyktingar - mestadels i läger - är kvaliteten på undervisningen ofta dålig. Skolbyggnaderna är vanligtvis bristfälliga och skolmaterialet bristande eller existerar inte alls. Det som oroar mest är bristen på kvalificerade lärare. Att investera på den fysiska infrastrukturen vad gäller skolor och undervisningskvaliteten är trängande nödvändigt, säger den internationelle chefen för JRS.

Överallt i utvecklingsvärlden kommer JRS i kontakt med evakuerade människor som tvingas leva i fattigdom och måste välja mellan att betala för sina barns skolundervisning eller köpa livsförnödenheter. Även när undervisningen är fri på papperet, så betalas ofta inte lärarnas löner, så familjerna tvingas bidra. Alltför ofta är flyktingföräldrar, som inte har råd med kostnaderna för sina barns undervisning, tvungna till att ta dem ur skolan.

Såsom JRS väl vet så är problemet som gäller tillträde till undervisning inte begränsat till utvecklande länder. Upprörande är, säger man, att tusentals barn hålls i fångläger i industrialiserade länder, liksom i utvecklande länder, utan möjlighet till att gå i skolan. En del barn lyckas få undervisning, men deras långvariga vistelse i lägren riskerar att orsaka psykiska skador och minskad intellektuell utveckling. Sedan de lämnat lägren, fortsätter många barn att förnekas undervisning på grund av deras prekära ekonomiska förhållanden. I en del europeiska länder är flyktingföräldrar rädda för att sända sina barn till skolan av fruktan för att de kan arresteras igen.

Den skrämmande bristen på lämpliga undervisningsmöjligheter för flyktingbarnen nu kommer att inverka negativt både på barnen och deras länder i framtiden. En generation av barn håller på att gå förlorad. Om de får möjligheter till undervisning, kommer de att kunna återuppbygga sina liv, bidra till att återuppbygga sina samhällen - och detta för att stärka och stabilisera sina länder för kommande generationer.

Detta var alltså en vädjan, som jesuiternas hjälporganisation, Jesuit Refugee Service, JRS, riktar till det internationella samfundet i samband med 60-årsdagen av den universella deklarationen om människans rättigheter.

JRS är en internationell katolsk icke statsunderstödd organisation, vars mission är att tjäna, följa och försvara flyktingar och andra tvångsförflyttade personer. Organisationen arbetar i 57 länder i världen med hjälpen av drygt 1.400 personer som omfattar lekmän, jesuiter och andra ordensmedlemmar. Man ägnar sig åt att tillgodose behoven för drygt 500.000 flyktingar eller andra tvångsförflyttade personer - såsom undervisning, hälsovård och andra behov. Deras verksamhet är till förfogande för flyktingar och tvångsförflyttade personer oavsett ras, etniska ursprung eller religiösa tro. Organisationen ger undervisning åt omkring 170.000 barn och verkar för att alla evakuerade barn skall ha tillgång till god undervisning.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com