Nyheter från Vatikanradion

Benedictus XVI förklarar att separationen mellan kyrka och stat är ett tecken på framsteg och frihet

(16.12.08)
Under sitt besök på lördagsmorgonen till den italienska ambassaden vid Heliga stolen, noterade Benedictus XVI att kyrkan ser inte bara skillnaden mellan kyrka och stat som viktig, men hon anser att det är ett "stort framsteg för mänskligheten".

Under mötet med företrädare för den diplomatiska kåren till Heliga stolen, bekräftade den Helige Fadern att Kyrkan är medveten om separationen mellan kyrka och stat. "Detta korta besök gör att jag kan bekräfta att Kyrkan är mycket medveten om att skillnaden mellan det som tillhör Caesar och det som tillhör Gud, det vill säga skillnaden mellan staten och kyrkan, är en del av den grundläggande strukturen i Kristendomen.”

”Kyrkan erkänner inte bara separation, fortsatte påven, men hon anser att det är ett "stort framsteg för mänskligheten och ett grundläggande villkor för dess frihet och mission bland folket". "Samtidigt känner Kyrkan dess plikt att återuppväcka moraliska och andliga krafter i samhället, och att hjälpa viljan att ta till sig det godas krav."

”När Kyrkan påminner om värdet i våra grundläggande etiska principer, inom det privata och offentliga livet, så bidrar hon i själva verket till att garantera och främja persons värdighet och samhällets välmående” sade påven. På detta sätt uppfyller
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com