Nyheter från Vatikanradion

Den Heliga Stolen välkomnar ett FN-förslag som främjar subsidiaritet och solidaritet

Den Heliga Stolen välkomnar ett FN-förslag som främjar subsidiaritet och solidaritet som vägar för att uppnå social integration. Ärkebiskop Celestino Migliore, Heliga Stolens ständiga observatör vid FN i New York, bekräftade detta på torsdagen i ett anförande inför FN: s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

"Social sammanhållning, som ett uttryck för social rättvisa", sade han, "är ett villkor som måste garanteras för samtliga personer på grund av deras inneboende värdighet. Ärkebiskopen noterade att enligt FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon, är avsaknaden av social integration, vilket leder till social uteslutning, genomgående i såväl utvecklingsländer som i utvecklade länder och den har gemensamma orsaker, nämligen fattigdom, ojämlikhet och diskriminering på alla nivåer. De rekommenderade strategierna syftar till att främja en social integration som "präglas av övertygelsen att solidaritetens och subsidiaritetens logik är den mest passande och ändamålsenliga för att överkomma fattigdomen och säkerställa deltagandet av varje person och social grupp i det sociala, ekonomiska, civila och kulturella livet.


Ärkebiskop Migliore betonade att det "yttersta syftet och innebörden med utvecklingsprogram är att ge människor den konkreta möjligheten att forma sina egna liv och vara protagonister i utvecklingen", vilket är vad subsidiaritetsprincipen handlar om. Ärkebiskop Migliore insisterade på att genom att "leva med och dela erfarenheter med de socialt uteslutna kan vi hitta metoder för att helt integrera dem i samhället, och, än viktigare, att bekräfta deras värdighet så att de verkligen kan bli protagonister i deras egen utveckling".

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com