Nyheter från Vatikanradion

Påvens tal till Brasiliens nya ambassadör vid Den Heliga Stolen

(09.02.09)
Benedictus XVI tog emot Brasiliens nya ambassadör vid Den Heliga Stolen, Luiz Felipe Seixas Correa, och uttryckte sin önskan att den växande sydamerikanska ekonomin kan uppnå en mer rättvis fördelning av dess inkomster och stärka den sociala rättvisan för folkets väl. Under den officiella mottagningsceremonin i Vatikanen, sade påven att han var glad att Brasilien och Den Heliga Stolen har gemensamma övertygelser särskilt angående hotet mot världsfreden.

Påven önskade att Brasilien, som är en förkämpe för den mänskliga värdigheten, alltid skall fortsätta främja och sprida grundläggande mänskliga värden, särskilt när det gäller att erkänna livets helighet. Påven påminde ambassadör Correa om att bortsett från den materiella fattigdomen i världen finns det också en stor moralisk fattigdom, mitt bland rikedomen. Han talade om konsumtionssamhället och hedonismen som tillsammans med en brist på fasta moraliska principer sårar både samhället och familjen i Brasilien. Därför, underströk den Helige Fadern, finns det akut behov av en god moralisk bildning på alla nivåer, även inom politiken. En moralisk bildning som motsätter sig det ständiga hotet från materialistiska ideologier och som särskilt motsätter sig frestelsen till korruption i hanteringen av offentliga och privata medel.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com