Nyheter från Vatikanradion

Påvens tal till den nya ungerska ambassadören vid Heliga stolen, Janos Balassa

(03.02.09)
"De krafter som styr politik och ekonomi i den moderna världen måste vara välinriktade - med andra ord, de bör baseras på etiska grunder", sade Benedictus XVI på måndagen i sitt tal till den nya ungerska ambassadören vid Heliga stolen, Janos Balassa. I denna strävan efter att förse politik och ekonomi med etiska grunderna sade påven att den mänskliga personens värdighet och rättigheter måste prioriteras samt mänsklighetens gemensamma bästa.

Han varnade för att denna väg, som Ungern redan har antagit, var i fara liksom den är i andra länder som nyligen återfått sin självständighet. Erfarenheterna från nya friheter, förklarade han, har ibland medfört risken att kristna och mänskliga värderingar, djupt rotade i historien och kulturen på den europeiska kontinenten, kan ersättas med andra, som grundar sig på en felaktig syn på människan och hans värdighet. Påven sade att detta är farligt för utvecklingen av ett verkligt välmående samhälle och måste undvikas. Han uppmanade till att stödja familjer och deras frihet att välja en religiös utbildning för deras barn.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com