Nyheter från Vatikanradion

Bön och Eukaristi är påvens uppmaning under mässan In Coena Domini

(090409) Påven firade mässan Coena Domini på skärtorsdagens kväll i basilikan San Giovanni in Laterno. På Kristi önskan i sina bröders tjänst tvättade påven fötterna på 12 präster. En symbolisk och mycket betydelsefull gest, som uppmanar alla kristna att visa lärjungens ödmjuka kärlek till sin herre. Mässornas Mässa då Eukaristins instiftande firas, och det var just denna stund som påvens reflektion under predikan tog oss med till.

Påven börjar sin predikan med att uppmärksamma oss på att vi läser ordet idag under mässan. Hoc est Hodie vilket understryker just denna dags värdighet. Det var idag som Han gjorde det: som han gav sig själv till oss i detta sakrament. Och med mässans liturgi träder vi in i denna idag. Vår idag kommer så i kontakt med hans idag. Han gör detta nu, sa påven och ledde oss till att betrakta och begrunda herren själv.

Benedictus XVI talar om hur Kristus agerande är bön, och att det är endast med bönen som prästens konsekreringsakt förvandlar våra gåvor bröd och vin till Kristi Kropp och Blod. Nästa sak som påven uppmärksammar är att Jesus tackar och välsignar brödet och vinet. Herren tackar, och med det lämnar han tillbaka brödet till Gud, för att återfå det på nytt av Honom. Att tacka blir att välsigna.

Mässans liturgi belyser även Jesu händer. Vi ser på hans händer: händer med vilka han botade människor, händerna med vilka han välsignade barn, händerna som spikades fast på korset och som alltid bär tecknet på att han är redo att dö för kärlek. Vi ber till Gud att våra händer används alltmer för att sprida frälsning, välsignelse att göra hans godhet närvarande!

Vidare talade påven om hur vi läser att Jesus lyfter blicken till den allsmäktige Gud Fader. Han lär oss att lyfta blicken och framför allt att lyfta våra hjärtan till Gud. Att höja blicken, bort från världen, att röra sig i bön till Gud, och växa. Vi ber Herren att skydda våra ögon, att inte acceptera och låta fåfängan, tomheten och ytterligheter komma in. Vi ber att våra ögon inte släpper in det onda och smutsiga som förfalskar vår existens. Men vi ber särskilt för att ögonen ska se allt som är sant, ljust och bra, så att vi får förmågan att se Guds närvaro i världen. Vi ber så att vi ser på världen med kärleksfulla ögon, genom Jesu ögon, så att vi uppmärksammar de bröder och systrar som behöver oss, som väntar för våra ord och handlingar.

Med det brutna brödet delar Jesus ut sig själv. Gesten att dela hänvisar mystiskt till hans död. Vidare sa påven: Herren förbereder oss sin måltid mitt i den hotande världen, och han ger oss den ärorika kalken, glädjens kalk, den sanna festens kalk som vi alla längtar efter kalken som är fylld med hans kärleks vin.

Låt oss be Herren om att bättre förstå storheten i detta mysterium. Så att dess kraft förvandlar oss i vårt djup äkta besläktade med Jesus, genomsyrade av hans frid och i kommunion med varandra.

Påven Benedictus XVI har valt att kollekten under denna mässa ska gå till de kristna i Gazaremsan, för att på så vis understryka det akuta behov av effektiv hjälp som befolkningen i Gaza är i behov av, utmattade av kriget och isoleringen.
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com