Nyheter från Vatikanradion

Vatikanstaten, världens minsta stat, fyller 80 år

I dag fyller Vatikanstaten 80 år och vi tänkte med följande inslag ge en liten bild av världens minsta stat. Vatikanstaten , är bara 0,439 kvadratkilometer till ytan men tänker vi på vad den rymmer så verkar den genast så mycket större. Här möter vi ju Berninis kollonad, Michelangelos kupol, alla vetenskapens och konstens skatter som finns bevarade i statens bibliotek, arkiv, museer och gallerier. Här kan kristenheten även bedja vid Petrus grav i Peterskyrkan.
Värd i denna lilla stat är kardinal Giovanni Lajolo som i en intervju berättar för oss om denna världens allra minsta stat , som i dag fyller 80 år.

En gång i månaden kallar han ihop statens regering som består av 12 generaldirektörer för nio huvudkontor. Hans eget kontor ligger i första våningen i det palats i Vatikanstaten som går under benämningen Governatorato och som ligger just bakom Peterskyrkans kupol och ovanför vad som tidigare var stationshuset. Här förklarar han nu skillnaden, som inte alla har klart för sig, mellan Heliga Stolen och Vatikanstaten. Heliga Stolen är det organ som leder katolska kyrkan ute i världen genom Påven i Rom och med hjälp av kurian.

Vatikanstaten kom istället till 1929 för att försäkra oberoendet från politisk makt och garantera Påven och hans olika organ friheten att leda kyrkan och förkunna evangeliet i världen. Men har då Vatikanstatens territorium någon som helst betydelse?

- Som svar på den frågan kan vi bara påminna om tiden för andra världskriget då nazisterna hade trängt in i Rom. Vatikanstatens statssekretariat och övriga organ kunde då under Påvens ledning ge skydd åt inte få personer i fara. Andra tilfällen när Vatikanstaten visat sig till stor nytta var under andra Vatikankonciliet samt under biskopssynoderna och i den rika aktivitet som berör mottagandet av politiska , kulturella och religiösa personer från hela världen.

-Hur många personer arbetar inom Vatikanstaten?

- F.n. arbetar 1894 personer här. Det är ett mycket litet antal och av dom arbetar 648 i Vatikanmuseerna, 383 arbetar som vaktmästare och för säkerheten svarar 196 anställda. Den tekniska avdelningen har 274 arbetare, hälsovården 191 samt post-telefon och kontor för information 115.

-Hur mycket kostar Vatikanstaten per år?

-Omkring 300 miljoner Euro. Av dessa går 37 % åt till löner. Den största kostnaden utgör byggnation och reparationer. Governatoratet ansvarar även för hälften av kostnaden för Vatikanradion dvs 13 miljoner Euro per år. De viktigaste inkomsterna kommer från Vatikanmuseerna, mynt och frimärken.

-Kan man anse att Vatikanstaten är som en helt vanlig stat?

-Det kan man nog säga. Den har samma överhöghet som andra stater, den har sina olika organ som stiftar lagar, utför beslut och har hand om rättvisan. Men samtidigt är den en speciell stat: dess existensberättigande beror inte på dess befolkning utan på Påvens verksamhet. Den är till för hela katolska kyrkan.

- Hur mycket beror Vatikanstaten på Italien?

- Ja här råder givetvis rätt speciella förhållanden eftersom den grundats enligt Lateranpakten år 1929 mellan Heliga Stolen och Italien. Vidare är ju Vatikanstaten helt omringad av Italienskt territorium, varför alla naturresurser som vatten , el och gas kommer därifrån. Och personer som besöker Vatikanstaten passerar först på italiensk mark. De bilaterala rapporterna utmärks av respekt och vördnad för juridiska frågor men även av ett gott och vänskapligt förhållande mellan staterna, först och främst genom italienska ambassaden vid Heliga Stolen.

- Varför har Vatikanstaten velat ta del i Interpol?

-Tack vare ökad terrorism och ökad organiserad brottslighet på världsnivå anser vi det både av varsamhet och som en plikt att underlätta utbytet av informationer mellan staternas och personernas säkerhetsorgan.

-Varför har inte Vatikanstaten något eget fängelse?

-I verkligheten har vi en säkerhetslokal där arresterade personer kan hållas i förvar. Men Vatikanens rättssystem kan i vanliga fall överlämna de arresterade till det italienska rättsystemet enligt artikel 22 i Lateranpakten. Efter det får italienska Staten ansvara för bestraffningen av de brott som begåtts i Vatikanstaten. Hittills har de flesta fallen berört sinnesrubbade personer. Med ett undantag, det som gällde attentatet mot Johannes Paulus II.

-Vatikanstatens medborgare är väl även rätt speciella? Hur många är de?

-I verkligheten är de ju helt normala personer. Familjerna som bor här är 14 och antalet medborgare, där även Vatikanens diplomater är inberäknade, är 565. Invånarna som bor i Vatikanen är 232. Ett tjugotal är barn och de går i italienska skolor.

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com