Nyheter från Vatikanradion

Vi har svårt att vänja oss vid sjukdom för att vi i grunden är skapade till liv, sa påven under Angelusbönen.

(09.02.09) Även om sjukdom är en del av erfarenheten att vara människa, har vi svårt att vänja oss vid sjukdom. Detta för att vi i grunden är skapade till liv. Detta var kärnan i påven Benedictus XVI:s Angelusbön denna söndag, då evangeliet berättar om Kristus i sin mission att hela de sjuka. Påven avslutade sin reflektion med att be för de sjuka och då främst för dem som inte kan sköta om sig själva. Benedictus XVI avslutade med att förena sig med biskoparna i Madagaskars bön om försoning i landet. Denna bön utvecklade sig till en appell:

Jag är verkligen oroligt över denna kritiska period som landet genomgår, sa påven, och jag ber er att förena er med den katolska befolkningen i Madagaskar, och lägga de som dött under demonstrationerna i Herrens händer, och be honom, genom Maria att samförståndet mellan själarna återvänder, liksom social rättvisa och civil samlevnad.

Under sin reflektion talade påven om hur Kristus inte bara läker själen, men även kroppen. En hel stad tränger framför Simon Petrus dörr, där Jesus just har helat hans svärmor. Att läka sjuka upptog en stor del av Jesus offentliga liv, sa påven, som vill att vi återigen reflekterar på sjukdomens ”mening och värde, oberoende vilken situation människan befinner sig i”.

Även om sjukdom är en del av vår erfarenhet att vara människa, har vi svårt att vänja oss vid den. Inte endast för att sjukdomen stundtals är mycket svår och allvarlig, utan för att vi i grunden är skapade till liv, fullkomligt liv.

Vår innersta instinkt får oss, med rätta, att se Gud som livets fullkomlighet, som evigt och perfekt Liv. Det är därför som tvivel uppstår i oss, när vi är prövade av sjukdom och våra böner tycks förgäves, och vi ångestfullt frågar oss: ”Vad vill Gud?” Och påven visar oss att på denna fråga finner vi svaret i evangeliet.

Jesus frigör oss från vårt tvivel. Gud – vars ansikte Han själv visar oss – är Livets Gud. Han frigör oss från allt ont. Tecken på denna kärleksfulla kraft är de helanden han gör. Helandena är tecken, men inte av sig själv – de vägleder oss till Kristi budskap, till Gud, och de låter oss förstå att människans enda och djupaste sjukdomen är avsaknaden av Gud, Sanningens och Kärlekens källa. Det är endast i försoningen med Gud som han kan bota oss, och ge oss det sanna livet. För liv utan kärlek och sanning är inte liv. Man förstår varför hans predikningar och hans helande alltid går hand i hand: de formar ett gemensamt hoppfullt budskap om frälsning.

Och Benedictus XVI avslutade med att påminna om de sjukas världsdag som infaller på onsdag, då han möter de sjuka i Peterskyrkan på eftermiddagen efter den mässa som kardinal Javier Lozano Barragan firar. Och liksom påven säger i sitt budskap till denna världsdag i år då han tackar alla de kristna som visar broderskärlek i sin omsorg för de sjuka. De lämnar över sina händer, sina ögon och sina hjärtan i Kristi tjänst, som är kroppens och själens sanne läkare.

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com