Nyheter från Vatikanradion

Benedictus XVI:s tal under firandet av 25 års jubileet av Vatikanens tv-produktionscentrum (CTV)


(18.12.08)
Benedictus XVI talade idag till de anställda på Vatikanens tv-produktionscentrum, med anledning av firandet av dess 25 års jubileum. Under hans tal sade påven bl a:

” Vatikanens tv-produktionscentrum grundades 1983 av min företrädare Johannes Paulus II, som önskade att Heliga stolen, förutom de kommunikationsverktyg som vi redan hade, även skulle äga ett televisionscenter. På grund av detta mediums allt mer uppenbara framfart, skulle också televisionen bidra till att sprida påvens budskap och gärning i den universella Kyrkan och för mänskligheten.”

”Videre Petrum, att se påven, är en önskan som har lett till att många pilgrimer har begett sig till Rom. Denna vilja kan nu, åtminstone delvis, uppfyllas tack vare radio och TV, som har gjort det möjligt för många, till en början genom rösten och nu också genom bilder, att delta i firandet och händelserna som sker i Vatikanen eller på andra platser där påven utför sin mission.”

”I ert arbete kallas ni ofta för att sprida bilder av viktiga och vackra liturgiska fester som äger rum i Kristendomens centrum. Liturgin är verkligen kulmen av Kyrkans liv, och den är tidpunkten och platsen för en djup gemenskap med Gud. Att följa den liturgiska händelsen genom kamerans vakande öga, möjliggör ett verklig andligt deltagande till dem som inte kan vara fysiskt närvarande. Detta är en stor och krävande uppgift, som också kräver av er en verklig andlig harmoni med den liturgi som ni - på ett särskilt sätt – är en brobyggare för.”

Påven avslutade sitt tal med varma julhälsningar och orden: ”Ha mod, mina vänner! Centrets modesta storlek är ingen måttstock för storheten av er uppgift.”

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com