Nyheter från Vatikanradion

05/12/2008 17.24.39

Den starkaste Katolska reaktionen på finanskrisen har kommit från den amerikanska biskopskonferensen

(05.12.08)
Hur kommer vi att komma ihåg 2008? Självklart för valet av USA: s första afroamerikanske president, men också som det år då den globala ekonomin drabbades utav en av de värsta kriserna i dess historia. Vissa tidningar hänvisar redan till händelsen som "Krisen 2008", och jamställer det med Wall Street Crashen från 1929, som ledde till den stora depressionen.

Det är svårt att förstå den nuvarande krisen. Den amerikanska journalisten PJ O'Rourke har påpekat hur förbryllande det är att få höra att om en fattig amerikan "ligger efter i sina betalningar så imploderar ekonomin på Island".

Den starkaste katolska reaktionen har kommit från den amerikanska biskopskonferensen. De skrev ett brev, daterad den 26 september 2008, till president Bush och den amerikanska kongressen. I brevet noterade biskoparna att de inte "kom med teknisk expertis för att lösa dessa komplicerade frågor", men att de istället erbjuder fem vägledande principer ur den Katolska socialläran.

Den första principen: Människan kommer först. Brevet sade att företag måste vara till gagn för människan, snarare än tvärtom. "Det skandalösa strävandet efter alltför stora ekonomiska belöningar även till den grad att man inleder farliga spekulationer som förvärrar smärtan och förlusten för de mest utsatta medborgare är flagranta exempel på en ekonomisk etik som sätter ekonomisk vinst över alla andra värden". "Denna strävan bortser från konsekvenserna av ekonomiska beslut på våra medmänniskor. Denna strävan bortser också ifrån den etiska dimensionen av de val vi gör i livet och det bortser från det moraliska ansvaret vi har för deras effekt på våra medmänniskor."

Den andra principen: Ta ditt ansvar. De som tog dessa oförsiktiga beslut som har lett till krisen måste hållas ansvariga för den skada de har orsakat.

Den tredje principen: Ha inte en blind tillit till marknaden. Den fria marknaden är, enligt Johannes Paulus II, det mest effektiva instrumentet för användandet av våra resurser och för att svara på våra behov. Men marknaden kan inte uppfylla alla mänskliga behov.

Den fjärde principen: Solidaritet. Vi bör visa varandra solidaritet genom att erkänna att vi genomgår detta tillsammans. Vi bör sträva efter det gemensamma bästa under den här krisen, snarare än "politisk vinst eller ekonomiska fördelar".

Den femte principen: Subsidiaritetsprincipen. Företagen måste ta ansvar för sina handlingar. Om så inte sker, måste större enheter, inklusive regeringen, träda in för att göra det som de privata institutionerna har misslyckats med att göra".

Den 11 november utfärdade den amerikanska biskopskonferensen ännu ett uttalande som ytterligare främjade solidaritetsprincipen. De skrev:

"Denna oroande och komplicerade situation understryker en universell sanning: vi är alla Guds barn. Vi skall ta hand om våra bröder och systrar. Vi sitter i samma båt. Svåra tider kan antingen isolera oss eller så kan de föra oss samman. Det katolska samfundet kommer att fortsätta att nå ut till dem som är i nöd, stötta de som är skadade, och arbeta för en politik som leder till större medkänsla, ansvar och rättvisa i det ekonomiska livet."
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com