Nyheter från Vatikanradion

Ingrid Betancourt engagerar sig för de personer som är gisslan

(02.12.08)
Att göra påtryckningar på de latinamerikanska länderna för en förhandlad lösning av problemet angåend de personer, som befinner sig som gisslan hos de beväpnade grupperna - detta är anledningen till den resa, som Ingrid Betancourt nu skall göra i Latinamerika. Själv kidnappades hon av Farc-gerillan i Colombia år 2002 och befriades först i juli i år. Efter fem månaders frånvaro från Colombia återvände Ingrid Betancourt häromdagen till landet och har nu inlett sin resa i Latinamerika och den börjar i Quito i Ecuador.

Hennes mandat är brett och öppet så att hon skall kunna utöva inflytande på hela det internationella samfundet och särskilt gentemot presidenterna i Latinamerika, säger en representant för den förening som de anhöriga till gerillans fångar har bildat. De närmaste dagarna är Ingrid Betancourt väntad i Argentina, Brasilien, Chile, Per och Bolivia och kanske även i Venezuela. Hon har redan riktat en appell till alla personers generositet och kreativitet för att lösa den långvariga frågan som gäller personer som har blivit gisslan.

Enligt stiftelsen Pais Libre är det minst 2.200 personer, kidnappade mellan åren 1996 och 2007, som fortfarande befinner sig som fångar hos de beväpnade grupperna i Colombia. 700 av dessa fångar är gisslan hos Farc. Den colombianska regeringen har, dock, i dessa dagar uppgivit att man inte har några exakta uppgifter om antalet personer som hålls som fångar hos de beväpnade grupperna och framhåller samtidigt att man inte är villig till ett humanitärt byte mellan gerillans fångar och rebellerna som hålls i fängelse
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com