Nyheter från Vatikanradion

Vatikanen firar 60-årsjubilet av den universella deklarationen om människans rättigheter

(02.12.08)
I och med 60-årsjubilet av den universella deklarationen om människans rättigheter skall även Vatikanen fira högtidligt. Man har just meddelat om en rad initiativ som det Påvliga rådet för rättvisa och fred har tagit och som skall hållas den 10 december, som var dagen då deklarationen kom till. Bland initiativen är en konsert med närvaron av Påven. Innan konserten börjar skall det även delas ut priser från den Helige Matteus stiftelse, som inrättats till minne av kardinalen Francois-Xavier Nguyen Van Thuan.

Kyrkan anser att de mänskliga rättigheterna uttrycker personens transcendenta värdighet och att den universella deklarationen om människans rättigheter var ett ögonblick av fundamental vikt för mänsklighetens mognande av ett moraliskt samvete som är överensstämmande med människans värdighet, sa kardinalen Renato Martino, ordförande i det Påvliga rådet för rättvisa och fred, när han presenterade den Heliga Stolens initiativ. Han citerade orden från Påven Johannes Paulus II, som kallade denna deklaration för en verklig milsten på vägen för mänsklighetens moraliska utveckling.

När Benedictus XVI i april, i år, talade inför FN och just om deklarationen om människans rättigheter, framhöll han hur den blev resultatet av en konvergens av religiösa och kulturella traditioner - alla motiverade av den gemensamma önskan att ställa den mänskliga personen i centrum för institutionerna, lagarna och samhällets aktioner - och betrakta den mänskliga personen såsom väsentlig för kulturens, religionens och vetenskapens värld. De mänskliga rättigheterna har alltmer blivit ett allmänt språkbruk och en etisk grund för de internationella relationerna. Samtidigt tjänar de mänskliga rättigheternas universalitet, odelbarhet och interdependens, alla, till garantier för beskyddet av människans värdighet.

Bland deltagarna i firandet av deklarationen om människans rättigheter den 10 december blir den internationella arbetsorganisationens generaldirektör Juan Somavia och FAO:s generaldirektör Jacques Diouf. Konserten skall utföras av Brandenburgisches Staatsorchester i Frankfurt, och för tillfället ledd av Inma Shara, som blir den första kvinnan som stiger upp på ett podium Vatikanen
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com