Nyheter från Vatikanradion

05/12/2008 19.47.53

Vatikanen uttrycker sina kondoleanser över bortgången av den ryskortodoxa patriarken Aleksij II

(05.12.08)
Vatikanen har uttryckt sin djupa sorg över den ryskortodoxa patriarken Aleksij IIs bortgång. Han avled på fredagen 79 år gammal. Patriarkatet i Moskva sade att Aleksij II avled i sin bostad utanför Moskva, men att de inte kunde fastställa dödsorsaken.

Aleksij II, föddes som Aleksej Michajlovitj Ridiger. Han var en ättling till den tysk-baltiska adelsätten von Rüdiger som under 1700-talet hade konverterat till Rysk-ortodoxa kyrkan. Aleksijs far var själv en präst som hade flytt från Sankt Petersburg till Estland i samband med den kommunistiska revolutionen 1917. Aleksej valde samma bana och han inledde sina teologiska studier i dåvarande Leningrad 1947. Redan vid 30 års ålder utsågs han till biskop av Talinn och Estland; ett uppdrag han behöll ända fram till 1980-talet. Sedan patriark Pimen I avlidit 1990, valdes Aleksej till hans efterträdare som Ryskortodoxa kyrkans överhuvud. Då hade kyrkan börjat återfå dess konfiskerade byggnader och tilläts samla allt fler troende i sina församlingar. Den ryskortodoxa kyrkan nådde en aktning under Aleksij II som är jämförbar med kyrkans ställning under tsartiden.

Kardinal Walter Kasper, ordförande i det Påvliga rådet för kristen enhet, skickade Vatikanens kondoleanser till patriarkatet i Moskva. Kondoleansbrevet löd:

"Patriark Aleksij II kallades för att styra den ryskortodoxa kyrkan i en tid av stora förändringar, och hans ledarskap gjorde det möjligt för kyrkan att bemöta de utmaningar som övergången från sovjettiden till nutiden har inneburit med förnyad vitalitet. Han hade en enorm betydelse för tillväxten av nya stift, församlingar, kloster och läroanstalter som har gett nytt liv till en kyrka som hade varit så svårt prövad under en lång tid”.

Patriark Aleksij II förnärmades över vad han sade var försök från andra kristna kyrkor att stjäla anhängare bland människor som borde ha tillhört den ortodoxa kyrkan. Dessa klagomål riktade sig mot den romersk-katolska kyrkan, och Aleksij II vägrade att bevilja ett påvligt besök till Ryssland om inte detta problem löstes.

Men Kardinal Kasper erinrade i kondoleansbrevet om att patriarkens "personliga engagemang för att förbättra relationerna med den katolska kyrkan, trots de problem och spänningar som från en tid till en annan har uppstått, aldrig varit i tvivel".
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com