Nyheter från Vatikanradion

01/12/2008 16.27.26

Påvens budskap till Bartholomeus I med andledning av festdagen för aposteln Andreas

(01.12.08)
De stärka banden mellan Kyrkan i Rom och Patriarkatet i Konstantinopel är ett hoppfullt tecken på vår ekumeniska vandring skrev Benedictus XVI i sitt budskap till patriarken Bartholomeus I, med andledning av festdagen för aposteln Andreas, skyddshelgon för Kyrkan i Konstantinopel. Det påvliga budskapet överräcktes av Kardinal Walter Kasper på söndagen till patriarken. Kardinal Kasper är ordförande i det Påvliga rådet för kristen enhet och han leder delegationen från Heliga Stolen till Fanar i Istanbul i samband med firandet av Heliga Andreas. Budskapet lästes upp på söndagsmorgonen under den gudomliga liturgin i den patriarkala kyrkan i Fanar.

Här följer påvens budskap:

”Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus (Gal 1: 3)

Det är med stor glädje jag framför dessa ord av Paulus till Ers Helighet, den Heliga Synoden och samtliga ortodoxa präster och lekmän samlade för att fira den Heliga Andreas, bror till Petrus, och precis som honom, en stor apostel och martyr för Kristus. Jag är glad att vara representerad under denna högtid av en delegation som leds av min ärevördiga broder Kardinal Walter Kasper, ordförande i det Påvliga rådet för kristen enhet, till vem jag anförtror uppdraget att framföra mina hälsningar. Mina böner förenas med era när vi vädjar till Herren för välbefinnandet och enheten hos Kristi efterföljare runtom i världen.

Jag tackar Gud för att han har gjort det möjligt för oss att fördjupa våra band av ömsesidig kärlek, med stöd av bönen och en allt mer regelbunden broderlig kontakt. Under det år som nu närmar sig sitt slut, har vi välsignats med tre besök av Ers Helighet i Rom: först med anledning av ditt tal inför det Påvliga Orientaliska Institutet, som är hedrad över få ha dig bland sina alumner, sedan vid invigningen av det Paulinska året på festdagen för Roms skyddshelgon, Petrus och Paulus, och till sist under den tolfte ordinarie generalförsamlingen av den Katolska Kyrkans biskopssynod, som hölls i oktober angående Guds ord i Kyrkans liv och mission, där ni framförde ett ytterst tankeväckande tal.

Som ett tecken på vår växande gemenskap och andliga närhet, var den Katolska Kyrkan representerad vid firandet av det Paulinska året som ledes av Din helighet, inklusive ett symposium och en pilgrimsfärd till Paulinska områden i Mindre Asien. Dessa erfarenheter av möten och gemensam bön bidrar till en ökning av vårt engagemang att uppnå målet i vår ekumeniska vandring.

I samma anda, har Ers Helighet informerat mig om de positiva resultaten av de ortodoxa kyrkornas synaxis av primater och representanter, som nyligen ägde rum i Fanar. De hoppfulla tecken som uppstod för interortodoxa förbindelser och ekumeniska engagemang har välkomnats med glädje. Jag tror och hoppas att denna utveckling kommer att ha en konstruktiv inverkan på den officiella teologiska dialogen mellan de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan, och att det kommer att leda till en lösning på de svårigheter som uppstod under de senaste två sessionerna. Som Ers Helighet påpekade i ert tal till den Katolska Kyrkans biskopssynod, arbetar nu den internationella kommissionen för teologisk dialog mellan katoliker och ortodoxa på en avgörande fråga som, när den väl är löst, kommer att dra oss närmare en fullkomlig gemenskap.

På Heliga Andreas högtid betänker vi med glädje och tacksamhet över att våra relationer för oss in på allt djupare plan allteftersom vi förnyar vårt engagemang för bönens och dialogens väg. Vi litar på att vår vandring kommer att påskynda den välsignade dagen då vi kommer att prisa Gud tillsammans i ett gemensamt firande av eukaristin. Det inre livet i våra kyrkor och den moderna världens utmaningar kräver att vi vittnar om enheten bland Kristi lärjungar.

Det är med dessa broderliga känslor som jag förmedlar till din Ers Helighet mina hjärtliga hälsningar i Herren, som försäkrar oss om hans nåd och fred.”
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com