Nyheter från Vatikanradion

Om tro, hopp och kärlek talade Benedictus XVI i dag i sin katekes om asketen och författaren John Climacus

Det var under en grå och mulen himmel som audiensdeltagarna idag, onsdag förmiddag, gick till Sala Nervi, där Benedictus XVI nu vid dagens audiens påbörjade en rad föreläsningar om de stora kristna författarna från både öst och väst. Men kan en författare som levde för 1500 år sedan säga oss något idag , frågade sig Påven. Svaret ligger sammanfattat i orden att leva i tro, hopp och kärlek och de gäller oss alla även idag.

Vi ska här som vanligt följa Påvens text på engelska: John Climacus vars namn egentligen betyder stege föddes omkring 575 han var munk och asket och han vistades mellan Monte Sinai och Monte Tabor där han skev en enastående skrift om paradisets stege, den andliga resa som går från försakelse av världen till fullkomlighet i kärlek. Färden äger rum, i tre faser. Den första innebär att avstå från det världsliga goda för att återgå till ett stadium av evangeliets oskuld och träda in i en djupare gemenskap med Gud.

I den andra fasen är själen engagerad i en andlig strid med passionerna genom att kultivera dygder som motsvarar dem envar. Efter reningen kan dessa passioner visa oss vägen till Gud genom självförnekelse och nåd.

I den tredje fasen betonar John vikten av att urskilja. Vi måste granska varje aspekt av vårt uppförande för att bli säkra om våra djupaste motiv och väcka hjärtats sinne. Detta leder till själens lugn esichia, som förbereder oss att bevisa djupen av de andliga mysterierna. Sista pinnen på stegen består av tro, hopp och kärlek. Johns redogörelse för kärlek inkluderar eros, den mänskliga kärleken, som pekar mot själens enande med Gud . Må Johns andliga stege påminna oss alla som tar del av döden och uppståndelsen i Kristus genom dopet, att vi är kallade till kontinuerlig omvändelse och rening med den Helige Andes hjälp.

Jag hälsar med glädje alla de engelsktalande deltagarna i dagens audiens , speciellt pilgrimerna från Japan, Taiwan, Danmark , England, Irland och USA. Gud välsigne er alla!

Vi ska även passa på att nämna att man i Peterskyrkan i dag, onsdagens eftermiddag, kommer att fira de sjukas dag med en mässa där Påven själv kommer att uttala sitt budskap.

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com