Nyheter från Vatikanradion


Benedictus XVI talar vid onsdagens audiens om kristen enhet, ber om förböner för familjen och välsignar två lamm vars ull ska vävas till metropoliternas pallium


(21.01.09)
I dag firar katolska kyrkan S.Agnes dag och då är det tradition att man ska bära fram två lamm till Påven, vars ull sedan ska utnyttjas för att väva de pallium som ska brukas vid högtidliga tillfällen . De är breda, vita ylleband på vilka man broderat sex svarta kors med silketråd och de ska bäras av biskoparna för vissa större och mer betydande städer, som benämns metropoliter. Bandet står som en symbol som ska ena dem med påven. Palliet bärs runt halsen som en smal halsduk med två snibbar som är enade fram och det vill påminna om hur herdarna förr i tiden bar sina lamm runt halsen.


De båda lammen bars idag fram till Påven under audiensen och de var prydda med en krans med vita blommor som symbol för deras renhet och en krans med röda blommor som symbol för martyriet. Lammen har fötts upp av trappistmunkarna i klostret Tre Fontane i Rom. Det ligger i kvarteret EUR och är en underbar liten oas, väl värd ett besök.

När Påven välsignade lammen sade han bl.a. Oh, obefläckade lamm, kläd kyrkans herdar med helighet, tålamod och mildhet och i kärlek för hjorden som anförtrotts dem och som leds av dem med vaksamhet och styrka. Må de nå fram till himmelrikets ängar i ett liv till tidernas ände.

Efter att man klippt lammens ull och pallierna vävts ska de även välsignas och det sker på Petrus och Paulus dag som firas d 29 juni i Peteskyrkan. Sedan läggs de i en bronsurna, en gåva av Påven Benedictus XVI, som bevaras i en speciell nisch intill Petrus grav under baldakinen i Peterskyrkan. Pallierna får nu ligga där tills de ska överlämnas av Påven då de nya metropoliterna utnämns .


De bägge lammen förs sedan till klostret S. Cecilia i Trastevere, där nunnorna kommer att väva pallierna. Agnes som firas idag d. 21 januari, var en ung flicka som mötte martyrdöden under en förföljelse mot de kristna år 258 och hon står just som en symbol för jungfrulighet och martyrium. Man kan idag besöka hennes grav i S.Agnes-katakomerna i Roms norra del. Men nu ska vi höra något av vad Påven sade i sin engelska version vid dagens audiens:

Förra söndagen började vi den årliga böneveckan för kristen enhet som detta år är ägnat till ämnet: må de bli ett i din hand. Denna passage i skriften återkallar Guds befallning till Hesekiel att ta två stavar, en som representerade Judafolket och den andra Israel och ena dem tillsammans som en symbol för Herrens makt att ena sitt folk. Som kristna läser vi dessa ord som en uppmaning att bedja och arbeta för full enhet bland Kristi lärjungar.


Som det andra Vatikankonciliet påminner oss, så kan det inte finnas någon ekumenik värdig detta namn utan en förändring i hjärtat. Denna vecka ger oss en möjlighet att tacka Gud för allt som han har gjort och fortsätter att göra för att närma de kristna till varandra.


Personligen är jag tacksam för de många tillfällen jag fått att möta representanter för kyrkor och kyrkliga församlingar, både i Vatikanen och under mina resor till utlandet. Låt oss bedja för att de olika initativen denna vecka på lokal och universell nivå ska uppmuntra alla som bekänner en Gud, en tro och ett dop att med större uppmärksamhet lyssna till Guds ord, fördjupa bönelivet och stärka dialogen, så att den må likna Paulus exempel på ett liv helt ägnat till Herren och hans kropps enhet, Kyrkan.

Jag välkomnar varmt deltagarna v id dagens audiens. Över er alla nedkallar jag hjärtligt en riklig glädje och frid i Herren.

Påven uppmanade även alla att nu efter avslutningen av det stora världsmötet för familjen i Mexico, bedja för familjerna i världen.

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright 2005 marnarsay.com