Böner

KALDEISKA RITENS MASSA.pdf

Fader vår:Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn......
Hell dig Maria :Hell dig Maria, full av nåd Herren är med dig,.......
TROSBEKÄNNELSEN:Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern,
himmelens och jordens Skapare,
och på Jesus Kristus, hans ende Son,......
 

LEGION PRAYERS SWEDISH

Gud, Vår Fader, utgjut den Helige Andes gåvor övervärlden
. Du sände Anden till din kyrka för att utbreda evangeliets budskap. Låt den Helige
Ande nu fortsätta att verka Amen.........
 

Sweden Roserkransens

Santa Lucia

 

Lucia var ett helgon som ursprungligen levde på Sicilien i Italien. Hon dog martyrdöden den 13 December år 304. Hon hedras av den Romersk Katolska kyrkan den 13 December fast inte på samma sätt som vi firar Lucia. I dag kan hennes kvarlevor beskådas i kyrkan San Geremia i Venedig, Italien
   Det första officiella Luciafirandet i Sverige inträffade år 1927 i Stockholm. Då anordnade tidningen Stockholms Dagblad en Luciatävling där läsarna fick utse Lucia
 

 
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com