.


  .. - .
 

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, amen


.

...


( ).
.

 
Fader vår, som är i himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd, giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen


.

. .
( ).

ܐ .

 
Hell dig, Maria, full av nåd,
Herren är med dig;
välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.
Amen


.
ϡ   ѡ ޡ ޡ ѡ   .   ϡ ɡɡ ɡ .


.
ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ӡ ǡ ǡ ǡ ǡ Ρ ǡ .. .
 


 Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern,
himmelens och jordens Skapare,
och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
vilken blev avlad av den Helige Ande, född av Jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven;
nedsteg till dödsriket,
uppstod på tredje dagen igen ifrån de döda, uppfor till himmelen,
sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida,
därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de döda.
Jag tror ock på den Helige Ande,
den heliga katolska Kyrkan, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv.
Amen

                                        

Copyright 2005 marnarsay.com