Sankta Lucia (Swedish)

Celebrating the Feast of St. Lucia, December 13

Lucia var ett helgon som ursprungligen levde på Sicilien i Italien. Hon dog martyrdöden den 13 December år 304.
Hon hedras av den Romersk Katolska kyrkan den 13 December fast inte på samma sätt som vi firar Lucia.
I dag kan hennes kvarlevor beskådas i kyrkan San Geremia i Venedig, Italien
Det första officiella Luciafirandet i Sverige inträffade år 1927 i Stockholm.
Då anordnade tidningen Stockholms Dagblad en Luciatävling där läsarna fick utse Lucia.   

 

Lucia-sången
Natten går tunga fjät
runt gård och stuva.
Kring jord som sol´n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus
stiger med tända ljus
Sancta Lucia, Sancta Lucia.
Natten är stor och stum.
Nu hör det svingar
i alla tysta rum
sus som av vingar.
Se, på vår tröskel står
vitklädd, med ljus i hår
Sancta Lucia, Sancta Lucia. 
Mörkret skall flykta snart
ur jordens dalar.
Så hon ett underbart
ord till oss talar.
Dagen skall åter ny
stiga ur rosig sky.
Sancta Lucia, Sancta Lucia.

Sankta Lucia - Jungfru och Martyr

Sankta Lucia med martyriets segerpalm i ena handen och sina ögon på en bricka i den andra.
Lucia föddes omkring år 286 i Syrakusa på Sicilien. Hennes mor var kristen.
Redan som barn avlade Lucia ett löfte om att helt leva för Gud och förbli "jungfru". Hon talade inte om det för någon, inte ens för sin mor.

När Lucia blev giftasvuxen valde hennes mor en förnäm hednisk brudgum åt henne, men Lucia vägrade att gifta sig. Hon bad att modern skulle dela ut hennes förmögenhet till de fattiga. Då kände sig mannen kränkt och han anmälde henne som kristen.

Lucia blev gripen, kastad i fängelse och torterad men hon vägrade ge upp sin tro. För att förödmjuka henne dömde ståthållaren henne till att arbeta på stadens offentliga bordell, men när hon skulle transporteras dit på en oxkärra så att folk skulle håna henne och spotta på henne kunde inte oxarna dra loss kärran, den var som fastfrusen. Man hällde kokande olja över henne, men hon skadades inte. Slutligen genomborrades hennes hals med ett svärd, efter det att man stuckit ut ögonen på henne. Året var 304. Trots detta fortsatte hon att be och att predika för folket som var närvarande vid hennes martyrium.

Hon dog först efter att ha fått viaticum, nattvarden för de döende.

Lucia målas ofta med ett svärd genom halsen och med sina ögon på en bricka. Hon vördas som de blindas skyddshelgon.
Mitt i mörkret går hon "klädd i ljus" mot sin brudgum, som en klok jungfru med tänd lampa. Lucia representerar Kyrkan och själen som smyckar sig som brud inför bröllopet.

Då ståthållaren ville döma henne att arbeta på bordell för att kränka henne sade Lucia: "Kroppen blir inte fläckad om själen inte accepterar det onda. Om du låter någon våldta mig mot min vilja kommer min kyskhet att bli värd en dubbel krona." Såsom kyrkolärarna förklarar, hon får inte två glorior för sin kyskhet utan blir tvåfaldigt belönad, för sin kyskhet och för den förolämpning hon fått utstå.

Ofta frågar man varför Lucia har ljus på huvudet. Det finns en legend som berättar att hon ville komma med mat till fångarna. Fängelsehålorna var ofta under jorden och man fick gå genom mycket mörka gångar. Eftersom Lucia ville ta med sig så mycket mat som möjligt måste hon använda bägge händerna och då var hon tvungen att sätta fast ljus på huvudet för att kunna se vart hon gick.

Redan på svenska runstavar och norska kalenderstavar är Lucias dag, Lussimässa, allmänt betecknad som viktig bemärkelsedag.
Våra dagars ”svenska” luciafirande har helt förlorat kyrklig anknytning, och istället har den blivit kommersialiserad, ev tänker man på att hon är "ljusbärarinna" under denna mörka tid.

I Katolska Kyrkan finns hon med i mässans böner och hon finns med redan i de äldsta martyrologierna och kalendarierna. Hon firas dock inte med särskilda fester utan som en minnesdag, som andra martyrer och helgon.
I Syrakusa, hennes födelsestad, firar man henne med processioner.

I Sverige har man ibland ett luciatåg, ofta barn, då man påminner om att Lucia blev martyr för sin tro.
 
 

سانتا كلوز _بابا نويل

شجرة عيد الميلاد

المغارة

ليلة الميلاد

Santa Lucia

  العودة الى الصفحة السابقة   اطبع الصفحة /

Copyright ©2005 marnarsay.com