Stilla natt, heliga natt (SWEDISH)

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande
herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till Jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman
för Världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.


Silent Night (ENGLISH)

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heav'nly hosts sing alleluia:
Christ the Saviour is born,
Christ the Saviour is born.

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light,
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace:
Jesus, Lord, at thy birth,
Jesus, Lord, at thy birth.

  العودة الى الصفحة السابقة   اطبع الصفحة /

Copyright ©2005 marnarsay.com